Klacht WMO

Wij willen dat de ondersteuning helpend is en je een beter leven biedt. We gaan daarbij uit van de kennis en (praktijk)ervaring van zorgorganisaties en hun medewerkers om te doen wat echt nodig is. Als er toch iets misgaat willen wij het weten. Daarom hebben wij afspraken over meepraten en over klachten.

Hoe kun je meepraten over de Wmo?

Wij willen graag dat iedereen ons adviezen kan geven over ondersteuning. Daarbij zijn deze organisaties belangrijk:

  • De Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De leden van de Adviesraad kennen veel mensen en organisaties in de stad. Zij kunnen opkomen voor de belangen van bewoners. En zij kunnen ons vertellen hoe wij het beste naar de bewoners kunnen luisteren.
  • Bewonersorganisaties. Deze organisaties kunnen adviseren over de verordening en over andere regels. En zij kunnen aangeven waarover zij willen overleggen met ons. Vragen wij om een advies? Dan geven wij de bewonersorganisatie daarover informatie.

Ook de zorgaanbieders willen graag dat je meedenkt over hun ondersteuning. Zij hebben afspraken over hoe je mee kunt denken over besluiten die voor jou belangrijk zijn. Er kan bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad zijn. Vraag hiernaar bij de zorgorganisatie die je de ondersteuning geeft. De zorgorganisatie moet ook meten hoe tevreden de cliƫnten zijn. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen met vragenlijsten.

Hoe kunt je het melden als er iets misgaat bij jouw ondersteuning of het hulpmiddel?

Gaat er iets mis in de ondersteuning die of met het hulpmiddel dat je krijgt? Is er bijvoorbeeld een klein of groter ongeluk, heeft iemand een fout gemaakt, is er geweld gebruikt, is er iemand over iemands grenzen gegaan? Meld dat dan bij de zorgaanbieder of leverancier. Iedere zorgaanbieder of leverancier heeft opgeschreven hoe je dat doet. En hoe zij er dan mee omgaan.

Vermoed je fraude of kwaliteitsproblemen?

Het is belangrijk dat het geld gaat naar mensen die het echt nodig hebben. Vermoed je dat zorggeld verkeerd wordt gebruikt? Dan kunt je jouw zorgaanbieder hierop aanspreken. Lukt dit niet, of ben je bang dat het vervelende gevolgen voor je heeft? Meld dit dan aan de gemeente. Iedereen mag een melding doen. Dit kan via telefoonnummer 14 036 of door een e-mail naar tkr@almere.nl.

Onze toezichthouder beoordeelt jouw melding en kan een onderzoek starten.  De toezichthouder communiceert hier meestal niet over met jou. Dit is vanwege je privacy.

Welke zaken meldt de zorgaanbieder of leverancier zelf?

De zorgaanbieder of leverancier meldt zelf deze zaken:

  • Ze doen een melding bij de toezichthouder Wmo in deze situaties:
    • Iemand heeft een fout gemaakt, of er gaat iets mis.
    • Er is een vorm van geweld gebruikt.
  • Ze doen een melding bij Veilig Thuis als ze huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden. Of ze vragen daar een advies.

Heb je een klacht over je Wmo-aanvraag?

In onze regeling afhandeling klachten staat hoe wij omgaan met klachten over de aanvraag bij de Wmo. Ben je niet tevreden over hoe wij zijn omgegaan met jouw klacht? Ga dan naar de Gemeentelijke Ombudsman.