Mogelijkheden WMO

Op deze pagina lees je welke ondersteuning je kunt krijgen vanuit de Wmo. En hoe wij beoordelen welke ondersteuning je kunt krijgen. Er zijn 2 soorten ondersteuning, algemene ondersteuning en ondersteuning op maat. De ondersteuning kan bestaan uit:

 • hulpmiddelen, bijvoorbeeld trapliften en scootmobielen,
 • diensten, bijvoorbeeld begeleiding en huishoudelijke ondersteuning.

Algemene ondersteuning: wat doet de gemeente zodat je dingen zelfstandig of samen met anderen kunt regelen?

Wij zorgen dat iedere inwoner deze ondersteuning kan krijgen:

 • Voorlichting op allerlei terreinen.
 • Advies en informatie via bijvoorbeeld sociaal raadslieden.
 • Het wijkteam dat helpt om bij de juiste ondersteuning te komen.
 • Ondersteuning die gratis voor iedereen beschikbaar is en waar je gewoon zo naar binnen kunt lopen voor een gesprek en activiteiten.
 • Als je mantelzorg krijgt, hulp voor de mantelzorger. Zodat die het kan volhouden.

De wijkteams kunnen je hierover meer vertellen. Niet voor elke inwoner is dit voldoende passende ondersteuning. Voor die inwoners is er daarbij ondersteuning op maat.

Welke ondersteuning op maat is er vanuit de Wmo?

De gemeente biedt de volgende soorten ondersteuning op maat:

 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding met of zonder vervoer
 • Kortdurend verblijf
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vervoer
 • Aanpassingen aan je woning
 • Hulpmiddelen

In het algemeen: wanneer kun je ondersteuning op maat krijgen?

De ondersteuning op maat moet voldoen aan deze eisen:

 • De ondersteuning moet doen wat nodig is, een oplossing bieden voor jouw vraag.
 • De ondersteuning moet ervoor zorgen dat je jezelf zoveel mogelijk kunt redden.
 • De ondersteuning moet ervoor zorgen dat je kunt meedoen in de maatschappij.
 • Zijn er meer zorgaanbieders geschikt? Of zijn meer soorten ondersteuning passend voor jou? Dan kiest de gemeente de goedkoopste oplossing.

Wij bekijken verder met jou of er nog andere manieren zijn die je aanvullend kunnen helpen. Bijvoorbeeld via het welzijnswerk of mensen in jouw omgeving.

Wanneer krijg je geen ondersteuning op maat?

In deze situaties, of voor dit deel van jouw vraag, krijg je geen aanvullende ondersteuning op maat:

 • Je hebt het al. Bijvoorbeeld je hebt zelf al een traplift of scootmobiel gekocht, je woonruimte aangepast, of iemand ingehuurd die jouw huis schoonmaakt.  Hiermee los je zelf al iets op waar wij dan geen oplossing meer voor hoeven te geven.
 • Je kunt zelf kopen of krijgen wat je nodig hebt. Anderen zonder beperking kunnen dat ook eenvoudig kopen en voor hen zou dat even duur zijn. Bijvoorbeeld een fiets of een magnetron.
 • De ondersteuning is vanwege jouw beperking onveilig voor jezelf of voor anderen. Of je beperking kan er erger door worden.
 • Je hebt niet goed meegewerkt aan ondersteuning of behandelingen. En het was niet gek om die medewerking wel van je te vragen. Daardoor heb je nu ondersteuning nodig, of extra veel ondersteuning nodig.
 • Het was te voorzien geweest dat je deze ondersteuning op maat nodig zou hebben. En je had dingen kunnen doen om te voorkomen dat je deze ondersteuning op maat nodig zou hebben.
 • Je hebt eerder een hulpmiddel van ons gekregen en je vraagt nu een nieuw hulpmiddel om het oude te vervangen. Maar het oude hulpmiddel werkt nog goed en is niet versleten. Is je hulpmiddel verloren gegaan en is dat niet jouw schuld? Dan kun je wel een nieuw hulpmiddel krijgen.
 • Je vraagt ondersteuning aan die buiten Nederland wordt gegeven. Dit vergoeden wij niet, tenzij deze buitenlandse ondersteuning heel belangrijk is om je doel te bereiken.
 • Je woont niet meer thuis, je gaat bijvoorbeeld naar een verpleeghuis. Of naar een soortgelijke instelling. Je krijgt via het zorgkantoor geld om zorg in te kopen.

Individuele begeleiding en dagbesteding

Heb je moeite om structuur en regelmaat in je dagelijkse bestaan aan te brengen? Mis je bepaalde vaardigheden om je zelfstandig te redden of deel te nemen aan samenleving? Dan kun je individuele begeleiding vragen, bijvoorbeeld om je met deze dingen te helpen:

 • Activiteiten in het dagelijks leven, bijvoorbeeld leren hoe je zelf je huis schoon en netjes kunt houden.
 • Wat je geleerd hebt tijdens een behandeling toepassen in het dagelijks leven.
 • Ondersteuning bij geld verdienen en uitgeven.
 • Ondersteuning bij nieuwe mensen leren kennen.

Individuele begeleiding, basis en specialistisch

Met individuele begeleiding leer je dingen of helpen wij je dingen in je leven te veranderen. Of om te zorgen dat jouw situatie niet slechter wordt. En dat je de dingen die je hebt geleerd, blijft doen.

Wij bekijken of er basisbegeleiding of specialistische begeleiding nodig is. Dit hangt af van deze dingen:

 • Wat kun je zelf?
 • Welke kennis en vaardigheden van een begeleider zijn er nodig in jouw situatie?
 • Gaat het om heel moeilijke situaties, gedrag of emoties?

Dagbesteding

Dagbesteding bestaat uit activiteiten overdag met een groep mensen, onder begeleiding van begeleiders.

 • Je ontmoet andere mensen en hebt een invulling van je dag.
 • De dagbesteding ondersteunt vaak de individuele begeleiding. Wat je leert tijdens begeleiding kun je verder oefenen tijdens dagbesteding.
 • Soms bereidt de dagbesteding je voor op werk. Betaald werk of vrijwilligerswerk.
 • Krijg je mantelzorg? Dan kan dagbesteding ervoor zorgen dat jouw mantelzorger het kan volhouden.

Hulphond

In enkele gevallen krijg je van de gemeente een persoonsgebonden budget voor een hulphond. Dit kan bijvoorbeeld als individuele begeleiding je niet genoeg helpt om deel te nemen aan de maatschappij.

Huishoudelijke ondersteuning

Hierbij gaat het om een schoon en leefbaar huis. Met jou bekijken wij welke huishoudelijke taken je zelf kunt doen of leren. Huishoudelijke ondersteuning is er als aanvulling op wat je zelf kunt doen in huis. Je krijgt dus geen huishoudelijke hulp in huis. Kun je bepaalde activiteiten nog zelf doen? Of met ondersteuning van iemand uit jouw omgeving? Dan neemt de huishoudelijke ondersteuner deze niet over.

Kortdurend verblijf (respijtzorg)

Dit is logeren in een instelling met als doel dat de mantelzorger even rust heeft. En daardoor de zorg beter kan volhouden. Het kan hierbij gaan om

 • Een gepland verblijf van bijvoorbeeld 24 uur.
 • Een ongepland verblijf als een mantelzorger je opeens niet meer kan helpen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Dit kan op 2 manieren:

 • In een instelling. Dit gebeurt als er de hele dag en nacht toezicht nodig is.
 • In een vorm van zelfstandig wonen. Dit gebeurt als begeleiding op afstand of op afroep genoeg is.

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Dit is opvang en begeleiding voor mensen en gezinnen die dakloos of thuisloos zijn. Deze situatie is meestal ontstaan door meerdere problemen die elkaar beïnvloeden. Door de opvang komt er rust in zo’n situatie. En daardoor kan iemand werken aan herstel.

Vervoer

Je kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen bij vervoer.

 • Collectief vervoer. Dit is bijvoorbeeld Wmo-vervoer in een busje.
 • Een individuele oplossing. Bijvoorbeeld een scootmobiel, rolstoel of driewielfiets. Je kunt zo’n individuele oplossing krijgen als andere oplossingen voor jou niet werken. Bijvoorbeeld de buurthopper of boodschappenbezorging. Krijg je een individuele oplossing? Dan letten we er ook op of jouw gezondheid slechter kan worden. Je kunt dan bijvoorbeeld later een aangepaste fiets inruilen voor een rolstoel. Het kan ook zijn dat een driewielfiets toch beter helpt bij jouw gezondheid dan een scootmobiel.

Aanpassingen aan je woning

Een aanpassing aan de woning is bijvoorbeeld een traplift. Of een verbouwing waardoor je overal met een rolstoel kunt komen. Je krijgt de aanpassing aan de woning als je door een beperking een probleem hebt in je woning. En als je dit niet zelf kunt oplossen. Door de aanpassing wordt de woonruimte bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor zo normaal mogelijk gebruik. Vraagt je een aanpassing van je woning aan? Dan kijken wij ook naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld verhuizen naar een meer geschikte woning.