Ondersteuning vragen

Stap 1: je melding

Heb je ondersteuning nodig om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en om deel te nemen aan de maatschappij? Dan kunt je dat zelf of door iemand namens jou laten melden bij het wijkteam. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen contact met je op te nemen. Wij laten je dan weten dat we jouw melding hebben gekregen. Vanaf de datum van de melding heeft het wijkteam 6 weken de tijd om je melding te onderzoeken.

Stap 2: het gesprek en onderzoek

Heeft het wijkteam jouw melding gekregen? Het onderzoek doen wij samen met jou op de volgende manier:

 • De gemeente voert een gesprek met je op basis van wederzijds vertrouwen. Om te doen wat nodig is en wat werkt. Om echt passende ondersteuning te bieden waar je mee geholpen bent. Wij zoeken samen met jou hoe je de regie over jouw leven houdt en je mee kunt doen. Wij vertrouwen jou in wat je denkt nodig te hebben. We nemen in dit gesprek de tijd om goed te luisteren naar jouw verhaal en je vragen.
 • We nodigen je zo snel mogelijk uit voor dit gesprek. Het liefst bij jou thuis of in een andere voor jou prettige omgeving.
 • Je kunt natuurlijk iemand meenemen naar dit gesprek. Zoals een familielid of een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner. Dit kan een vrijwilliger zijn, of een professional van bijvoorbeeld Onafhankelijke CliĆ«nt Ondersteuning Almere. Je vindt hen op  www.ocoalmere.nl of je kunt ze bereiken via 036-2002158. Het wijkteam geeft je hierover meer informatie.
 • Wij verzamelen alleen die gegevens die wij nodig hebben om te beoordelen welke ondersteuning het beste bij jou past.
 • Hebben wij geen toegang tot noodzakelijke gegevens? Dan vragen wij je ons de gegevens te sturen. Of wij vragen jouw toestemming om de gegevens van een ander te krijgen. Bijvoorbeeld van je huisarts.
 • Wij vragen nooit meer dan nodig is. En we slaan alleen gegevens op die echt nodig zijn voor ons onderzoek naar jouw ondersteuningsvraag. Meer hierover lees je op de pagina over privacy.

In het gesprek kijken we eerst naar jouw vraag, wat is er nodig

De centrale vragen zijn:

 • Wat is je vraag om ondersteuning? Je weet zelf het beste wat je (weer) nodig heeft om regie te behouden.
 • Welke beperkingen heb je om jezelf te redden of om mee te doen in de maatschappij?
 • Wat heb je nodig om zelfstandig te wonen of deel te nemen aan de maatschappij?
 • Wat moet daarvoor worden geregeld?

Daarna kijken we naar oplossingen, met als startpunt: hoe houd je de regie

We zoeken samen met jou naar hoe je de regie over je leven houdt en mee kunt doen. Kwaliteit van leven vinden we belangrijk. Wij gaan uit van wat jij kunt. Kun je dat met ondersteuning nog verbeteren of behouden? Wat is het verloop van je beperking? We bespreken of je zelf kunt kopen wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld een product, een dienst, een activiteit of iets anders. Is het mogelijk dat je extra vaardigheden leer? Of krijg je het bijvoorbeeld lichamelijk juist steeds zwaarder?

Daarna bespreken we mogelijke oplossingen in jouw omgeving

Wij kijken met jou of en hoe je vrienden, kennissen, buren kunnen helpen. Heb je mensen in de buurt die je kunnen helpen? Kan de gemeente hen helpen jou beter te helpen? Wat hebben zij nodig om je te blijven helpen?

Daarna bespreken we hoe je nog meer kunt worden geholpen

Wij bespreken met je welke mogelijkheden er allemaal zijn in Almere. Bijvoorbeeld buurthuizen en allerlei vrijwilligersprojecten. Kan bijvoorbeeld een Leenscootmobiel of de Buurthopper je helpen bij een vraag naar vervoer? En: wat kan jouw zorgverzekering voor je betekenen?

We bespreken ook of je aanvullend oplossingen nodig hebt van de gemeente

Wij bespreken of en hoe de gemeente je aanvullend op deze ondersteuning kan helpen.De oplossingen kunnen hand in hand gaan, en zijn altijd gebaseerd op wat in jouw situatie in redelijkheid het meest passend is. We bespreken ook de mogelijkheid om te kiezen voor een persoonsgebonden budget, een pgb. Bij een pgb krijg je geld om zelf de ondersteuning te regelen.

Stap 3: de uitkomst van ons onderzoek

Wij gebruiken alleen de noodzakelijke informatie die wij hebben verzameld in het onderzoek. Een verslag van het onderzoek sturen wij je toe. Na dit onderzoek komt er een advies over welke ondersteuning in jouw geval het meest passend is binnen redelijke grenzen.

Stap 4: na het onderzoek kun je eventueel een aanvraag doen

Staat er in het verslag van het onderzoek dat je aanvullend individuele Wmo-ondersteuning van de gemeente nodig heeft? Dan kun je het verslag ondertekenen en terugsturen.

Ben je het niet eens met de uitkomst of weergave van het onderzoek? Ook dan kun je een aanvraag doen voor Wmo-ondersteuning. Je schrijft dan een brief aan de gemeente. Hierin leg je uit waarom je vindt dat je wel Wmo-ondersteuning van de gemeente nodig hebt. Of meer Wmo-ondersteuning.

Stap 5: ons besluit

Zodra wij je ondertekende verslag of aanvraag binnen hebben, beslissen wij binnen 2 weken of je Wmo- ondersteuning krijgt.

Wat moet er in ons besluit staan als je ondersteuning krijgt?

In de brief met onze beslissing staat in ieder geval het volgende:

 • Of je individuele Wmo- ondersteuning krijgt.
 • Welke ondersteuning je krijgt, en hoeveel.
 • Wie je dat gaat geven.
 • Wat het doel daarvan is.
 • Wanneer je het krijgt.
 • Voor hoelang je het krijgt.
 • Hoe je het krijgt.
 • Welke regels erbij horen.
 • Welke rechten je hebt.

Wat als wij niet op tijd besluiten?

Wij besluiten natuurlijk het liefste op tijd. Hebben wij meer tijd nodig om een goede, weloverwogen beslissing te nemen op jouw aanvraag? Dan sturen wij je een brief. Hierin staat dan dat we maximaal twee weken langer doen over ons besluit.

Beslissen wij niet op tijd op je aanvraag? Je kunt ons dan in gebreke stellen. 

Ben je het niet eens met ons besluit op jouw aanvraag?

Ons besluit is gebaseerd op het gesprek dat wij met jou en eventueel anderen hebben gevoerd. En soms ook op je eigen onderzoek of dat van professionals. Ben je het niet eens met het besluit dat wij uiteindelijk nemen? Dan kun je binnen 6 weken na de verzending van ons besluit een bezwaarschrift indienen. Dat kan:

Zet in je brief de volgende informatie:

 • naam en adres,
 • datum,
 • handtekening,
 • een omschrijving of kopie van het besluit,
 • de reden waarom je het niet eens bent met dit besluit .

Wat doen we met je bezwaar?

Je bezwaar komt bij een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De voorzitter en de leden werken niet bij de gemeente Almere. Daarna belt een juridisch adviseur van deze commissie je. Deze adviseur bespreekt met je wat jouw situatie is en waar om je het niet eens bent met het bezwaar. En hoe de gemeente het beste kan omgaan met je bezwaar. De juridisch adviseur kijkt dus zonder vooroordeel, samen met jou, naar je bezwaar.

In sommige gevallen is er een passende oplossing mogelijk. Het kan ook zijn dat je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek. Of je wilt een toelichting op het genomen besluit. De juridisch adviseur vertelt ook wat er gebeurt als de commissie het bezwaarschrift formeel verder behandelt.

De afhandeling van het bezwaar duurt maximaal 18 weken. De duur hangt af van de manier waarop we je bezwaar bespreken.

Ben je het niet eens met de uitkomst van jouw bezwaar?

Ben je het niet eens met de beslissing op jouw bezwaar? Dan kun je in beroep gaan. Doe dit binnen 6 weken na dat datum van de beslissing op jouw bezwaar. Je schrijft daarvoor een brief aan de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zet in je brief de volgende informatie:

 • naam en adres
 • datum
 • handtekening
 • een beschrijving het besluit waartegen je in beroep gaat
 • de reden waarom je het niet eens bent met het besluit
 • een kopie van de brief waarin de beslissing op je bezwaar staat. Let op: het kost geld om in beroep te gaan