Regels persoonsgebonden budget

De gemeente heeft ondersteuning ingekocht bij een groot aantal zorgaanbieders en leveranciers. Hebben wij volgens jou niet de juiste ondersteuning voor jouw situatie? Dan kun je kiezen voor een persoonsgebonden budget, een pgb.

Met een pgb kunt je zelf ondersteuning kopen als:

 • deze van goede kwaliteit is.
 • jij of jouw vertegenwoordiger de ondersteuning goed en verantwoord zelf kan regelen.
 • Jij of jouw vertegenwoordiger het pgb kan beheren.  

Kun je zelf jouw ondersteuning regelen en het pgb beheren?

Bij een pgb moet je meer zelf regelen dan wanneer je gebruik maakt van onze ondersteuning. Daarom moet jij of jouw vertegenwoordiger deze dingen kunnen:

 • Een goed overzicht houden van je eigen situatie.
 • Weten welke regels er horen bij een pgb. Die leggen we je uit.
 • Beoordelen of de ondersteuning uit het pgb bij jou past.
 • Zelf een hulpmiddel of zorgverlener zoeken en kiezen.

Wilt je jouw pgb gebruiken voor individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, kortdurend verblijf of beschermd wonen? Dan moet je ook deze dingen kunnen:

 • Een eenvoudige overzichtelijke pgb-administratie bijhouden.
 • Bellen en mailen over het pgb met de gemeente Almere, de Sociale Verzekeringsbank en zorgverleners.
 • Zelf afspraken maken, deze afspraken bijhouden, en zorgen dat iedereen zich er aan houdt.
 • Zelf de ondersteuning regelen met 1 of meer zorgverleners.
 • Zorgen dat de zorgverleners die voor jou werken, weten wat ze moeten doen en wat je wanneer van hen nodig heeft.
 • Weten wat je moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener.

Als je kiest voor een pgb raden wij aan de website van Per Saldo te bekijken en daar de vaardigheidstest te doen.

Een pgb voor individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen.

Hoe vraag je een pgb aan?

Wil je een pgb voor individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, kortdurend verblijf en/of beschermd wonen? Dan begint dat altijd met een melding. Je belt of schrijft het wijkteam dat je ondersteuning nodig hebt van de gemeente.

 1. Het wijkteam streeft ernaar binnen 5 werkdagen een afspraak met je te maken en voert een gesprek met jou: je onderzoekt samen wat je nodig hebt, zoals op de pagina Ondersteuning vragen staat beschreven. In dat gesprek kun je aangeven dat je een pgb wilt. Je krijgt dan een korte uitleg over wat je moet kunnen en weten voor een pgb.
 2. Wil je een pgb voor deze ondersteuning? Vul dan de formulieren in. 
  • Een uitvoeringsplan.
  • Een uitvraagformulier Zorgaanbieder Persoonsgebonden budget.
  • De zorgovereenkomst met jouw zorgverlener.
 3. Vervolgens houden wij met jou een Bewuste keuze gesprek. In dit gesprek bekijken we met jou of je vertegenwoordiger of een pgb inderdaad bij je past. Kan de zorgaanbieder de zorg geven die je nodig hebt? En kan jij of jouw vertegenwoordiger zelf een pgb beheren?  

Deze eerste 3 stappen duren bij elkaar maximaal 6 weken. Wij weten nu het volgende:

 • Waar ben je in redelijkheid het beste mee geholpen?
 • Wat zijn de doelen waaraan je wilt werken?
 • Wat gaat de pgb-aanbieder doen, hoeveel en wanneer?
 • Wat is de kwaliteit van de zorgaanbieder?
 • Hoe goed kan jij of je vertegenwoordiger een pgb beheren?
 1. Na deze gesprekken krijg je het verslag van het onderzoek.
 2. Jij of je vertegenwoordiger vraagt een pgb aan. Dit doe je door ons de formulieren uit stap 3 op te sturen.
 3. Hebben wij alle informatie die we nodig hebben? Dan krijg je binnen 2 weken een brief met onze beslissing of je het pgb krijgt. Was de informatie niet volledig? Dan kan het langer duren voor je een beslissing krijgt.

Wie mag de ondersteuning geven?

Je mag de ondersteuning laten geven door een professional of je mag een bekende betalen om de ondersteuning te geven.

Wanneer is iemand een professional?

Je mag altijd ondersteuning inkopen van een professional. Met een professional bedoelen we:

 • Iemand die voor je werkt namens een zorginstelling. Deze persoon heeft diploma’s die op onze lijst in de Nadere regels staan en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Iemand die als zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) werkt. Deze persoon heeft de juiste diploma’s en een VOG.

Let op: is je zorgverlener een professional? Maar is deze persoon ook familie? Bijvoorbeeld een ouder, of een oom? Of een huisgenoot? Dan zien wij deze persoon altijd als een bekende, en niet als een professional. Ook als deze persoon zelf een bedrijf heeft dat een zorgaanbieder is.

Hoeveel betalen we aan een professional?

 • Wij betalen maximaal 85% van het bedrag per uur waarvoor wij zelf ondersteuning inkopen bij zorgaanbieders. Dus wij betalen wat jouw zorgverlener vraagt tot dit maximum. Je mag eventueel zelf bijbetalen.
 • Bij Beschermd wonen betalen wij maximaal 90% van het bedrag per uur dat wij zelf zouden betalen voor begeleiding, dagbesteding en groepsbegeleiding. De kosten voor huisvesting trekken we hiervan af.
 • Je betaalt de zorgverlener per gewerkt uur. Dus geen vast maandloon of maandbedrag.

Hoeveel betalen we aan een bekende van jou?

Je mag een bekende betalen om je de ondersteuning te geven die je nodig hebt. Een bekende is bijvoorbeeld een familielid of huisgenoot. Eigenlijk iedereen die niet in dienst is bij een zorgaanbieder of een eigen bedrijf in de zorg heeft.

De ondersteuning moet wel aan een aantal eisen voldoen.

 • Het resultaat van de ondersteuning is even goed als het resultaat van professionele ondersteuning. Of beter. 
 • De ondersteuning moet van goede kwaliteit zijn.
 • De ondersteuning moet in redelijkheid passen bij wat je nodig hebt.
 • De ondersteuning moet veilig zijn en effect hebben.
 • We betalen voor deze ondersteuning 120% van het minimum uurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder.
 • Deze persoon is 22 jaar of ouder en mag in totaal maximaal 40 uur per week ondersteuning geven aan cliënten.

Wat gebeurt er na ons besluit?  Wat moet je verder nog regelen?

Hebben wij besloten dat je een pgb krijgt? Dan regel je het pgb verder met de Sociale verzekeringsbank. Het geld zetten wij voor je klaar bij de Sociale Verzekeringsbank. Jouw zorgverlener krijgt het geld van de Sociale Verzekeringsbank. Je hebt nog wel met ons te maken op deze momenten:

 • Aan het einde van je pgb. We bespreken dan jouw zorg en je pgb.
 • Als je jouw pgb wilt verlengen.
 • Als wij je financiële administratie controleren. Deze controle houden wij jaarlijks onder een willekeurige groep mensen. Jij kunt daar toevallig bij horen. Wij vragen je een financiële administratie bij te houden. Dat kan al een heel simpel schrift zijn

Bij de controle van jouw financiële administratie kijken wij of je wel hebt gekregen wat er is afgesproken.

Een pgb voor een woningaanpassing of een hulpmiddel

Hoe vraag je een pgb aan?

Wil je een pgb voor een woningaanpassing of een hulpmiddel? Dan begint dat altijd met een melding. Je belt of schrijft het wijkteam dat je ondersteuning nodig heeft van de gemeente.

 • Het wijkteam maakt binnen 5 werkdagen een afspraak met en voert een gesprek: je onderzoekt samen wat je nodig hebt. In dat gesprek kun je aangeven dat je een pgb wil. Je krijgt dan een korte uitleg wat je moet kunnen en weten voor een pgb.
 • Het kan zijn dat er extra onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een passing voor een scootmobiel om te bepalen wat veilig voor jou is of een aanvullend medisch onderzoek.
 • Enige tijd na het gesprek krijg je het verslag van het onderzoek. Het hele onderzoek duurt maximaal zes weken.
 • Met dit verslag kun je een aanvraag doen en beslist de gemeente binnen 2 weken of je een woningaanpassing of een hulpmiddel krijgt. En of dat met een pgb kan.

Hoeveel geld is het pgb voor een woningaanpassing of hulpmiddel? 

Wij kijken naar de kosten voor de woningaanpassing of het hulpmiddel. Wat zouden wij ervoor hebben betaald als je geen pgb had gekregen? Dat bedrag krijg je ter beschikking. Je krijgt ook geld voor de verzekering, keuring en reparatie van jouw woningaanpassing of hulpmiddel.

Hoe werkt het?

 • Wij reserveren een bepaald bedrag voor je.
 • Wij betalen de leverancier rechtstreeks nadat je de aanpassing of het hulpmiddel hebt gekocht.
 • Zijn de werkelijke kosten lager dan het pgb dat je krijgt? Dan betalen we de werkelijke kosten.
 • In een aantal gevallen betaal je zelf de aanpassing of het hulpmiddel en de andere kosten. Je stuurt ons de rekening van deze kosten. Wij betalen je het bedrag terug.

Wanneer stopt het pgb voor een woningaanpassing of een hulpmiddel?

Het pgb stopt op een van deze momenten:

 • De woningaanpassing of het hulpmiddel is kapot en niet meer te repareren. En je kunt daar niets aan doen, ook niet via een verzekering die je hebt afgesloten.
 • Je hebt de aanpassing of het hulpmiddel niet meer nodig. Of je kunt het niet meer gebruiken omdat je situatie is veranderd.
 • Je woont niet meer thuis, bijvoorbeeld als je naar een verpleeghuis of een soortgelijke instelling gaat.
 • Als je overlijdt.

Enkele aandachtspunten bij  een woningaanpassing of hulpmiddel?

 • Een woningaanpassing of hulpmiddel moet natuurlijk veilig zijn voor jou. En het moet een geschikte oplossing bieden voor jouw vraag.
  • Bij een woningaanpassing verwachten we bijvoorbeeld een bedrijf met het Bouwgarant keurmerk. En dat de aanpassing voldoet aan kwaliteitseisen die we zelf ook stellen.
  • Bij hulpmiddelen verwachten we dat een aanbieder het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen heeft. Of dat het in redelijkheid voldoet aan vergelijkbare kwaliteitsnormen.
 • Je moet ons laten zien hoe je het pgb hebt besteed. In het besluit over het pgb staat hoe je dat precies doet.
 • Het pgb stopt niet als je verhuist naar een andere plaats. Zolang het pgb geldt, blijft de woningaanpassing of het hulpmiddel bij jou en het onderhoudsbudget voor jou gereserveerd.
 • Je mag het pgb besteden aan een woningaanpassing of hulpmiddel dat in jouw ogen beter is dan wat wij je zouden bieden. Dat mag ook een kwalitatief goede tweedehands zijn van een goede leverancier. Eventuele meerkosten moet je dan wel zelf betalen.
 • Het hulpmiddel of woningaanpassing blijft altijd eigendom van de gemeente. Ook na het aflopen van de beschikking. De gemeente beslist daarna wat je er mee mag doen.