Direct naar paginainhoud

Ontwerp MARK - halfverdiept

Een mooi gebouw dat opgaat in het park

MARK is een nieuw, mooi gebouw in het Cascadepark. We kiezen voor de naam MARK omdat dat 'gemeenschappelijke grond' betekent. En dat is precies wat we willen maken op deze plek in het park. Prettige woningen voor de bewoners. En tegelijkertijd gemeenschappelijke, groene ontmoetingsruimte voor de buurt. Een plek in het park waar bewoners en omwonenden kunnen genieten.

Ook voor omwonenden

MARK voegt waarde toe voor omwonenden. Zo is het doorlopende park op het dak van de garage ook toegankelijk voor omwonenden. En voor aanvang van de bouw organiseren we een tijdelijk programma voor de buurt met een ijsbaan in de winter en een speeltuin in de zomer. Voor de kinderen houden we een ontwerpwedstrijd voor bepaalde geveldelen. Ten slotte bouwen we met een eigen bouwmethodiek waardoor de woontorens binnen een jaar kunnen worden opgeleverd, wat zorgt voor minder overlast voor de buurt.

MARK ademt groen

MARK versterkt de groene kwaliteit van het park en maakt op een natuurlijke manier deel uit van het landschap. Het landschap van MARK is gebaseerd op de natuur in de omgeving met inheemse boom- en plantensoorten. Dat zie je terug in een uniek waterrijk natuurlandschap dat het park doortrekt over het dak van de garage, toegankelijk voor iedereen. Het waterrijk natuurlandschap op het dak van de halfverdiepte garage doet denken aan een kruising tussen de Oostvaardersplassen en het naastgelegen Pampushout. Er zijn veel schuil-, nest- en voedselplaatsen voor dieren die al in het gebied voorkomen, zoals zwartkoppen en bosrietzangers. Het daklandschap heeft een circulair watersysteem voor waterberging. Het regenwater wordt gezuiverd door bloeiende lelies, irissen en riet. In het landschap komen ook fijne ontmoetingsplekken, voor iedereen. Bewoners en omwonenden vinden rustige, ontspannende verblijfsplekken voor de deur en komen voor een praatje, het lezen van een boek, of gewoon genieten van de drukte van vogels. 

Architectuur past bij de plek

Met innovatieve ontwerp- en bouwtechnieken wordt MARK een mooi gebouw van hoge kwaliteit. Om de torens op een prettige manier in het park te laten opgaan, zijn de verbindingen tussen gebouw en landschap essentieel. Net als de verbinding met de Poortgebouwen. Die relatie maken we met de doorlopende witte gevelbanden. 

Halfverdiept parkeren

Bij de halfverdiepte parkeergarage groeien inheems struiken over het groene talud. Zo loopt het park door tussende torens en gaan de gebouwen helemaal op in het groen. De parkeergarage is verstopt in het groene landschap en vrij toegankelijk. 

Laat jouw indruk achter

MARK heeft delen van de gevel waarin we met een patroon van kleine gaatjes een ritme aanbrengen. Kinderen uit de buurt maken dat patroon. Met een tekening of vingerafdruk of plaatje dat ze mooi vinden. Zo wordt het gebouw ook een beetje van hen. Via een ontwerpwedstrijd nodigen we kinderen uit mee te doen. Na een voorselectie kiezen de omwonenden de winnaar. De hoofdprijs voor het winnende kind is een reisje met de klas naar natuurspeeltuin De Speeldernis. Voor de ouders bieden wij een volledig duurzame renovatie voor een energieneutrale woning aan. 

Duurzaam

MARK is zo ontworpen dat het gebouw een positief effect heeft op de leefomgeving. Met zonnepanelen, waterbuffering en veel groen zijn veel duurzame elementen goed zichtbaar en beleefbaar. Onze aanpak sluit aan op de levensfasen van woningen tijdens de ontwikkel- en gebruiksfase en na afloop van de levensduur. Elke fase richten we zo in dat MARK geen natuurlijke hulpbronnen uitput en de leefomgeving niet vervuilt of het ecosystemen aantast. Zowel hier en nu, als later. We selecteren alleen materialen die hernieuwbaar, hergebruikt, biologisch afbreekbaar, gerecycled of recyclebaar zijn. Ons doel is een maximaal circulair gebouw. Dit realiseren we door materialen op een losmaakbare manier te bevestigen, zodat ze aan het einde van hun gebruiksduur herbruikbaar zijn. Met de houten kolommen realiseren we CO2-opslag. In elke woning maken we duurzaamheid via een eigen tablet inzichtelijk, zodat ieder huishouden zicht heeft op eigen energiegebruik, energiebesparing, uitstootbijdrage en afvalproductie.

MARK is 20% betaalbaarder en 50% sneller

Onze projectorganisatie voor MARK staat al klaar. We hebben een eigen bouwmethodiek waardoor we de torens van MARK in 12 maanden realiseren (vanaf start funderingswerk). Zo genieten bewoners, omwonenden, planten en dieren sneller van wonen in en aan het Cascadepark. Ook levert dit minder overlast op voor de omwonenden.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening