Direct naar paginainhoud

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Zoals partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisgenoten. Je kunt bij verschillende organisaties terecht als je er zelf mee te maken hebt of het vermoedt bij iemand in je omgeving.

In Nederland zijn jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Het geweld kan zowel lichamelijk als geestelijk plaatsvinden. Zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld is thuis geen veilige plek meer.

Wat kan ik doen?

Heb je zelf te maken met huiselijk geweld en/of (kinder/ouder)mishandeling? Het is belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen als het bij jou thuis niet goed gaat. Je staat er niet alleen voor. Er zijn organisaties die je kunnen helpen om uit deze situatie te komen.

Of vermoed je huiselijk geweld bij iemand in je omgeving? Als je denkt dat er iets niet klopt, dan kan je een verschil maken door iets te doen, door niet weg te kijken. En daarbij kan een klein gebaar al een groot verschil maken. Door te luisteren, te vragen en het aan te kaarten. Maar natuurlijk ook als je zelf behoefte hebt aan een luisterend oor, als je met vragen zit of als je iets wilt bespreken. Hieronder staan verschillende organisaties waar je terecht kan met al je vragen en opmerkingen. Je bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Jij kunt het verschil maken voor een slachtoffer.

Voor inwoners

 • Veilig thuis: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt hier terecht als je slachtoffer, pleger of getuige bent van huiselijk geweld
 • Voor een veilig thuis: hoe kan je handelen bij het vermoeden van kindermishandeling
 • Kindertelefoon: kinderen die willen praten over problemen thuis
 • Blijf Groep: opvang en hulpverlening aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld
 • Oranje Huis: blijf-van-mijn-lijf-huis nieuwe stijl
 • Slachtofferhulp Nederland: elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp
 • CSG: hulp bij aanranding en verkrachting
 • Verbreek de stilte: voor slachtoffers van seksueel geweld
 • Comensha: landelijk coƶrdinatiecentrum tegen mensenhandel
 • Mindkorrelatie: bellen of chatten met professionele hulpverleners

Voor professionals

 • Augeo Foundation: brengt geweld, verwaarlozing of misbruik regelmatig onder de aandacht
 • Toolkit Meldcode: ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode

Ben je beroepskracht of vrijwilliger in een van onderstaande categorieĆ«n? 

 • Gezondheidzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Onderwijs
 • Kinderopvang / naschoolse opvang
 • Justitie
 • Verenigingsleven (bijvoorbeeld sport)
 • Cultuurverenigingen (bijvoorbeeld toneel, theater, muziek)
 • Vrijwilligerswerk

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld? Gebruik dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om te zien wat je kunt doen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening