Direct naar paginainhoud

Wat kan je doen?

Als je denkt; “ Klopt dit wel, is hier iets aan de hand?”, dan kan je een verschil maken door te handelen, door niet weg te kijken. En daarbij kan een klein gebaar al een groot verschil maken. Door te luisteren, te vragen en het aan te kaarten. Maar natuurlijk ook als ze zelf behoefte hebt aan een luisterend oor, als je met vragen zit of als je iets wilt bespreken. Hieronder staan diverse instanties waar je terecht kan met al je vragen en opmerkingen.

Voor inwoners

Voor professionals

 • Augeo Foundation: brengt geweld, verwaarlozing of misbruik regelmatig onder de aandacht
 • Toolkit Meldcode: ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode

Ben je beroepskracht of vrijwilliger in een van onderstaande categorieën? 

 • Gezondheidzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Onderwijs
 • Kinderopvang / naschoolse opvang
 • Justitie
 • Verenigingsleven (bijvoorbeeld sport)
 • Cultuurverenigingen (bijvoorbeeld toneel, theater, muziek)
 • Vrijwilligerswerk

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld? Gebruik dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om te zien wat je kunt doen.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie