Direct naar paginainhoud

Welzijnskader

De gemeente Almere heeft een nieuw beleidskader gemaakt voor het welzijnswerk. Dit gaat over thema's als ontmoeting en verbinding tussen inwoners en de ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en Almeerders met een (lichte) ondersteuningsvraag. Voordat het welzijnskader is samengesteld, zijn er veel gesprekken gevoerd met inwoners en professionals. De verslagen van de gesprekken zijn te vinden op deze pagina. Hieronder staan ook rapporten van onderzoeken. De gevoerde gesprekken en uitgevoerde onderzoeken zijn de basis voor de keuzes in het welzijnskader. Zo sluit het beleid zo goed mogelijk aan bij wat er nodig is in Almere.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening