Voor de media

Hieronder treft u alle persberichten van de gemeente Almere. De persberichten zijn bedoeld ter informatie voor journalisten van de diverse lokale, regionale en landelijke media. Alle uitgebrachte persberichten verschijnen ook via de twitter-account @almerepers

Voor meer informatie over persberichten of andere persvragen kunnen journalisten contact opnemen met de gemeente Almere via de perstelefoon: 06-51002107.

Persberichten

22 maart 2017

Rondrit sociale woningbouwprojecten Almere

20 maart 2017

Het NHV en gemeente Almere verlengen samenwerking

20 maart 2017

Burgerzaken vanaf 1april weer op zaterdag open

20 maart 2017

Start werkzaamheden Pigmenthof in de Regenboogbuurt

17 maart 2017

Aandacht voor laatkomers tijdens Dag van de Leerplicht in Almere

16 maart 2017

Voortgangsrapportage tweede helft 2016 Criminaliteit in Almere daalt verder, veiligheidsbeleving verbetert

10 maart 2017

A7 Afsluitdijk Kornwerderzand werkzaamheden draaibrug Lorentzsluizencomplex

10 maart 2017

Onderzoek verhuizing Camping Waterhout naar Schateiland

10 maart 2017

Verkeershinder A6 tussen Bant en Almere in beide richtingen

9 maart 2017

Almere: stad zonder aardgas

8 maart 2017

Leerlingen Praktijk Onderwijs lunchen met zakenvrouwen op Internationale Vrouwendag

3 maart 2017

Economie van de Metropoolregio Amsterdam is krachtig, weerbaar en wendbaar

1 maart 2017

Flevolandse gemeenten willen vergunninghouders uit eigen azc huisvesten

1 maart 2017

Wethouder Mark Pol slaat eerste paal UpcycleCentrum in Almere Haven

1 maart 2017

Beweging naar nieuw jeugdhulpstelsel komt voorzichtig op gang

22 februari 2017

Nieuwe procedure verkoop zelfbouwkavels in Almere

20 februari 2017

De mogelijk oudste bewoners van Almere

16 februari 2017

Almere bouwt een Tiny buurtje

16 februari 2017

Almere werkt samen met 7 andere gemeenten aan landelijke aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

14 februari 2017

Foto-expositie ‘Werkzoekende 45-plussers in beeld’

13 februari 2017

Meer ruimte voor wijkbewoners bij nieuwbouw

Wat vindt u van onze website?