Home /Over Almere / 

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers Almere

Mensen maken de stad

In 'Feiten en cijfers in Almere' vindt u gegevens over de stad en de stadsdelen van Almere. Van het aantal inwoners, de bevolkingsopbouw, de woningmarkt en de woningvoorraad, de inkomsten en de uitkeringen tot veiligheid, verkeer en vervoer, arbeidsplaatsen en bedrijventerreinen. 

Aantal inwoners

Het aantal inwoners van Almere is 196.217 (1 april 2014).

Leefbaarometer BZK

Het ministerie van BZK meet de leefbaarheid in Nederland met de 'Leefbaarometer'
 
In het bijbehorende rappport 'Atlas voor gemeenten' staat dat de leefbaarheid in Almere tussen 2010 en 2012 verbeterd is, hoewel de leefbaarheidsontwikkeling in nieuwe steden over het algemeen iets achterbleef bij de landelijke ontwikkeling. Het veiligheidsgevoel is verbeterd, terwijl de woningvoorraad en de publieke ruimte minder goed beoordeeld worden.
Almere is gevoelig voor economische schommelingen; dat zien we terug in de ontwikkeling van de werkloosheid. Ook kwetsbaar zijn de bloemkoolwijken, die niet meer aantrekkelijk blijken voor een brede groep woningzoekenden.

Almere in de Peiling

Het onderzoek ‘Almere in de Peiling’ is in 2012 voor de zevende keer uitgevoerd onder Almeerse inwoners van 18 jaar en ouder. Er zijn elf factsheets over onder meer de beoordeling van gemeentelijke organisatie, risicobronnen en geluidshinder, afvalscheiding, woon-werkverkeer en cultuur.  

Bevolkingsopbouw

De bevolkingsopbouw (pdf 2,4 Mb) is ingedeeld naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssituatie, nationaliteit, geboorteplaats en huishoudtype per stadsdeel en wijk.

Het Excelbestand Bevolking stad en wijk vindt u hier.

Woninggegevens

Woningen in Almere (pdf 1,8 Mb) naar koop, huur, type, bouwwijze, bezetting, woningzoekenden, bouwjaar, economische waarde en perceeloppervlak in stad en wijk.

Het Excelbestand woningen stad en wijk vindt u hier.

Sociale gegevens

Besteedbaar inkomen, werkzoekenden, uitkeringen, kinderopvang, leerlingen en studenten, opleidingsniveau, sportaccomodaties, evenementen,  naar stad(sdeel) en wijk in Almere, vindt u onder sociale gegevens (pdf 1,6 Mb).

Het Excelbestand Sociaal stad en wijk vindt u hier.

Woonomgeving

Bevolkingsdichtheid, woonaantrekkelijkheid, bodemgebruik, hulpverlening, veiligheid, aantal auto's en aantal reizigers openbaar vervoer; alles over de woonomgeving (pdf 3,6 Mb) in Almere.

Het Excelbestand Woonomgeving stad en wijk vindt u hier.

Economie

Over de Almeerse economie (pdf 830 kb) : banengroei en werkgelegenheid, beroepsbevolking, oppervlakte, arbeidsplaatsen en vestigingen van horeca, bedrijven, kantoren en markten naar stadsdeel en wijk in Almere.

Het Excelbestand Economie stad en wijk vindt u hier.

Slechtere arbeidsmarktpositie laagopgeleiden

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt de komende jaren onder druk te staan. Van alle groepen op de arbeidsmarkt hebben de laagopgeleiden de slechtste uitgangssituatie. Dit komt tot uiting in de relatief lage participatie en de relatief hoge werkloosheid.
Dit komt vooral door de aanhoudende recessie. Die beperkt de uitbreidingsvraag op korte termijn en zorgt voor concurrentie van andere groepen op de arbeidsmarkt, die vaak hoger opgeleid zijn maar op hun eigen niveau geen passende baan kunnen vinden.

Ook de vergrijzing speelt een rol: de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking is toegenomen en mensen blijven langer aan het werk. Verder komt het door internationale arbeidsmigratie, de verwachte voorzetting van de flexibilisering en de perceptie van werkgevers.

Een gezamenlijk onderzoek van de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Lelystad, Purmerend, Zaanstad en de regio Het Gooi en Vechtstreek, uitgewerkt voor O+S Amsterdam, beschrijft de ontwikkelingen tussen 2001 en 2011. In het onderzoek staan de verschillen binnen de MRA en binnen de beroepsbevolking, naar leeftijd, geslacht, herkomst en sector. 

Wijkprofielen

Meer over de Almeerse woonwijken, bedrijven en bedrijventerreinen op wijkniveau vindt u in wijkprofielen (pdf 2,5 Mb) .

De Excelbestanden Wijkprofielen bedrijvenwijken en Wijkprofielen woonwijken vindt u hier.

Beoordeel deze pagina