Feiten en cijfers

Feiten en cijfers Almere

Mensen maken de stad

In 'Feiten en cijfers in Almere' vindt u gegevens over de stad en de stadsdelen van Almere. Van het aantal inwoners, de bevolkingsopbouw, de woningmarkt en de woningvoorraad, de inkomsten en de uitkeringen tot veiligheid, verkeer en vervoer, arbeidsplaatsen en bedrijventerreinen. 

Aantal inwoners

Het aantal inwoners van Almere is 201.634 (1 mei 2017).

De stemmen geteld

Op woensdag 15 maart 2017 vonden in Nederland Tweede Kamerverkiezingen der Staten-Generaal plaats. In dit document worden de opkomst en de uitslagen van de verkiezingen in Almere beschreven en vergeleken met het landelijke beeld. Ook wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de opkomst in de loop der jaren, en worden de uitslagen vergeleken met de uitslagen van de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Ook wordt aandacht besteed aan de uitkomsten in de Almeerse stadsdelen en wijken.

Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere. Vierde rapportage, eerste half jaar 2016

De Monitor Sociaal Domein Almere geeft een beeld van hoe in de gemeente Almere de ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen verloopt. U treft hierin cijfers over hoeveel Almeerders in het eerste half jaar van 2016 gebruik hebben gemaakt van welk soort ondersteuning. Het geeft daarmee een beeld van de vraag naar ondersteuning en de prestaties die geleverd worden door de gemeente en haar partners in het sociale domein.

Minima in Almere 2015

Bijna een op de acht Almeerse huishoudens maakt in 2015 gebruik van een of meerdere inkomensregelingen van de gemeente Almere. In totaal gaat het om 9.937 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het aantal en percentage is hiermee licht gedaald ten opzichte van 2014: van 12,1 naar 11,7. Het grootste deel van deze huishoudens (90 procent) heeft een inkomen op bijstands- of AOW-niveau. Het percentage huishoudens met een inkomen op dit niveau (tot 105 procent van het sociaal minimum) is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2014. U vindt het document hier.

Wat vindt u van onze website?