Erepenning

Kent u iemand die een erepenning verdient?
De gemeente Almere heeft in 1999 een gemeentelijke onderscheiding ingesteld. De gemeentelijke Erepenning met bijbehorend draagspeldje, die met name is bedoeld voor Almeerse inwoners, die zich hetzij voor langere tijd, hetzij incidenteel, verdienstelijk hebben gemaakt voor de Almeerse samenleving met daaronder tevens personen die zich hebben onderscheiden door exceptionele en unieke prestaties.

Dit kunnen ook personen betreffen die buiten Almere woonachtig zijn, die aan de criteria voldoen. In principe is deze onderscheiding niet bedoeld om te worden toegekend bij een afscheid, tenzij de (maatschappelijk relevante) verdiensten hiertoe aanleiding geven.

Wanneer kan iemand een erepenning verdienen?
De criteria voor een erepenning zijn:
• belangeloze inzet voor de samenleving van Almere, zonder dat dit min of meer voortvloeit uit normale / betaalde werkzaamheden, zoals:
• vrijwilligerswerk (ook in verenigingsleven en andere hand- en spandiensten);
• organisatorische en voorwaardenscheppende activiteiten;
• opvallende prestaties en werkzaamheden;
• stimuleren van anderen;
• vervullen van een voorbeeldfunctie in de hoofdfunctie;
• inzet gedurende een geruime tijd, maatschappelijke betekenis en uitstraling;
• actualiteit en diversiteit van de activiteiten;
• inzet voor het behoud van werkgelegenheid;
•  een periode van minimaal 10 jaar van actieve inzet voor de samenleving, tenzij er sprake is van extreme intensiteit of een uitzonderlijke incidentele actie die een zeer positieve invloed heeft op de Almeerse samenleving. Er wordt uitgegaan van gemiddeld ca. 6 – 10 uur vrijwilligerswerk per week;
•  kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie met vertegenwoordigers uit de politiek, zakenleven en welzijn. Deze commissie brengt advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders. Op basis van het advies neemt het College van B&W het uiteindelijke besluit. Bij toekenning wordt zeer selectief te werk gegaan.

Hoe vraagt u een erepenning aan?
Een voorstel kan zowel door de gemeente, als door inwoner(s), instellingen, organisaties en bedrijven (binnen of buiten Almere) worden gedaan. In tegenstelling tot de Bonifatiusspeld kan deze onderscheiding op ieder moment dat hiertoe aanleiding is worden uitgereikt.
Kandidaten kunnen het gehele jaar worden voorgedragen. De goed gemotiveerde voordrachten dienen gemaild te worden naar onderscheidingen@almere.nl .

Erepenning Almere
Wat vindt u van onze website?