Afval

De gemeente zorgt voor de afvalinzameling in de stad, via afvalbakken en (ondergrondse) containers. Ook zijn er drie recyclingperrons waar u uw afval gratis kwijt kunt. En een gratis ophaaldienst voor grofvuil. Bovendien ruimen we zwerfafval en dumpingen op.

Uiteraard kunt u zelf ook veel doen om Almere schoon en veilig te houden. Zorg bijvoorbeeld dat u uw afval goed gescheiden inlevert, gooi uw afval in de prullenbakken, en breng uw grofvuil naar de recyclingperrons. Bedankt!

Almere stad zonder afval: haal eruit wat er inzit!

9 mei 2016

Wereldbol Almere Stad zonder Afval

Almere is in 2020 een stad zonder afval. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Als u goed uw afval scheidt blijft er minder restafval over dat verbrand moet worden. Restafval is afval dat niet bij papier, textiel, glas, plastic, blik, drankenkartons en...

Lees meer...

Blad- en snoeikorven weer geplaatst

9 mei 2016

Vanaf half april plaatst de gemeente blad- en snoeikorven op bijna 149 locaties in boomrijke wijken in Almere. Men kan zo makkelijk bladeren uit de tuin en van straat kwijt. Er mag ook snoeiafval uit de tuin bij gegooid worden. Een goed idee,...

Lees meer...

Kortere wachttijd voor ophalen grofvuil

2 mei 2016

Logo Stad zonder Afval

De gemeente Almere streeft ernaar om de wachttijd voor het gratis laten ophalen van grofvuil eind mei te hebben verkort van twee weken naar één week. Tegen betaling van 15 euro kunt u vanaf nu grofvuil zelfs de volgende werkdag laten ophalen. Ook...

Lees meer...

Almere, stad zonder afval

Almere, stad zonder afval

Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden.