Belastingen

De gemeente heft belastingen om voorzieningen in de stad te betalen. Bijvoorbeeld parken en plantsoenen, wegen, theaters en kunstinstellingen, de bibliotheek, straatverlichting, ophalen van het huisvuil en het onderhoud van het riool.

Gecombineerde aanslagbiljet

Iedereen die in Almere woont, een bedrijf heeft of eigenaar is van een pand, ontvangt jaarlijks (meestal eind februari) het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Meer hierover leest u in de folder 'Gemeentelijke belastingen in 2015' (pdf 4 Mb).

Op het gecombineerde aanslagbiljet staan maximaal vier belastingen vermeld, afhankelijk van uw situatie. Dit zijn de:

De tarieven van dit jaar vindt u onder Tarieven Belastingen.

Bezwaar en kwijtschelding

Bent u het niet eens met de inhoud van de aanslag die u heeft ontvangen, ga dan naar Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen. U kunt hier uw bezwaar digitaal indienen. Uw bezwaar dient u binnen zes weken in te dienen.

Als u niet in staat bent om te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.