Home » Leren » Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

logo leerlingenvervoer

Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd.

Denkt u dat uw kind hier in het schooljaar 2014-2015 voor in aanmerking komt? Vraag dan zo snel mogelijk leerlingenvervoer aan. De informatie voor het aanvragen vindt u op deze site.

Let op: het aanvraagformulier 2015-2016 staat nu nog niet online. Deze verschijnt begin april. Het is niet mogelijk om deze aanvraag met het formulier 2014-2015 te doen. 

Informatie over de regeling leerlingenvervoer in het schooljaar  2014-2015 vindt u in de folder Leerlingenvervoer in Almere 2014-2015.

De gemeente beoordeelt vanaf het schooljaar 2012-2013 kritischer dan in voorgaande jaren of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Dat zal per kind worden beoordeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is. Ook als u kinderen op verschillende scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.

Vóór 1 juni aanvragen voor het schooljaar 2014-2015!
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, dan kunt u dit aanvragen met het Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015. 

Alleen bij vóór 1 juni 2014 ingediende aanvragen kan de gemeente garanderen dat deze voor aanvang van het nieuwe schooljaar afgehandeld zijn. Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dien deze dan zo snel mogelijk in! Lees de toelichting goed bij het invullen van het aanvraagformulier, want alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen. 

Meer informatie kunt u ook bekijken in de onderstaande voorlichtingsfilmpjes die speciaal voor het Leerlingenvervoer in Almere zijn gemaakt:

Op weg naar meer zelfstandigheid met Iris en Joep

Soorten Leerlingenvervoer in Almere

Het aanvragen van Leerlingenvervoer, hoe gaat dit in zijn werk?

Beoordeel deze pagina