Direct naar paginainhoud

Aanvragen leerlingenvervoer

Ouders kunnen digitaal een aanvraag doen. Tijdens de aanvraag kun je alle informatie die we nodig hebben direct meesturen. 

Belangrijk om te weten

  • Vóór ieder nieuw schooljaar moet je een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente Almere. 

  • Vraag je leerlingenvervoer aan dat moet starten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar? Zorg dan dat het aanvraagformulier uiterlijk op 1 juni binnen is bij de gemeente. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste schooldag gegarandeerd worden. 

  • Vraag je leerlingenvervoer aan na 1 juni of als het schooljaar al is begonnen? Dan ontvang je de beslissing van de gemeente binnen acht weken na je aanvraag (met een uitloop van maximaal vier weken). 

  • Als ouder of verzorger blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van je kind. Dat geldt ook als je leerlingenvervoer hebt aangevraagd en wacht op een beslissing van de gemeente of bij toekenning van leerlingenvervoer. Dat betekent dat het aan jou is om ervoor te zorgen dat je kind of kinderen elke dag op tijd op school zijn. Ook als je kinderen op verschillende scholen zitten, of als je zelf op tijd op je werk moet zijn. 

  • Werkzaamheden van de ouders, de aanwezigheid van andere kinderen, de reistijd naar school voor de begeleider of onvoldoende financiële middelen zijn geen reden voor de gemeente om leerlingenvervoer toe te kennen. 

  • Verandert er iets in de situatie van je kind of je gegevens? Geef dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen vóór de wijziging, door via een e-mail aan leerlingzaken@almere.nl of met een brief aan de gemeente Almere t.a.v. “Leerlingenvervoer”. Vermeld de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging. 

  • Vraag ook vóór 1 juni leerlingenvervoer aan als de school waar je kind naartoe gaat nog niet definitief bekend is. Je bent dan verzekerd van het op tijd ontvangen van leerlingenvervoer. Bij toekenning van leerlingenvervoer kun je eenvoudig een eventuele wijziging doorgeven door een mail te sturen naar leerlingzaken@almere.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening