Home » Leren » Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd.

Schooljaar 2015-2016

Denkt u dat uw kind hier in het schooljaar 2015-2016 voor in aanmerking komt? Vraag dan zo snel mogelijk leerlingenvervoer aan met formulier Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2015-2016. 


Informatie over de regeling leerlingenvervoer in het schooljaar 2015-2016 vindt u in de folder Leerlingenvervoer in Almere 2015-2016

Schooljaar
2016-2017

Denkt u dat uw kind hier in het schooljaar 2016-2017 voor in aanmerking komt?
Vraag dan zo snel mogelijk leerlingenvervoer aan met formulier Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017

Informatie over de regeling leerlingenvervoer 2016-2017 vindt u in de folder Leerlingenvervoer in Almere 2016-2017.

De gemeente beoordeelt vanaf het schooljaar 2012-2013 kritischer dan in voorgaande jaren of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Dat zal per kind worden beoordeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is. Ook als u kinderen op verschillende scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.

Op weg naar meer zelfstandigheid met Iris en Joep

Soorten Leerlingenvervoer in Almere

Het aanvragen van Leerlingenvervoer, hoe gaat dit in zijn werk?

Beoordeel deze pagina

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere vindt u op de website overheid.nl