Rioolheffing

Als een woning of bedrijf is aangesloten op het riool, betaalt de eigenaar rioolheffing. Dit is een gemeentelijke belasting die eigenaren betalen voor het gebruik van het riool. U vindt het tarief voor rioolheffing bij Tarieven belastingen.

Het geld gebruikt de gemeente voor het beheer, het onderhoud, de renovatie en vervanging van het riool. Bijvoorbeeld reparaties aan de riolering, zoals het opheffen van verstoppingen, het vervangen van kolkroosters en gebroken putdeksels en het repareren van pompen.

Uitzondering

Vanaf 2016 betalen eigenaren van niet-woningen met een waarde van 30.000 euro of minder geen rioolheffing meer. Niet-woningen zijn panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden. Denk aan kantoren, winkels, bedrijfspanden en apart gelegen garageboxen, maar ook aan horecagelegenheden, industrie, ziekenhuizen en scholen. Door de vrijstelling kan de gemeente Almere het belastingproces efficiënter inrichten en bijdragen aan een redelijkere heffing. De vrijstelling geldt vanaf 2016. Dit betekent dat de vrijstelling niet met terugwerkende kracht voor eerdere belastingjaren van toepassing is. De vrijstelling geldt niet voor uitgezonderde objecten, zoals kerken en moskeeën.

Voorwaarden rioolheffing

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt de heffing met de koper verrekend. Dit regelt de notaris tijdens de (ver)koop. De gemeente staat buiten de verrekening.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen rioolheffing
Ik moet rioolheffing betalen over een stuk grond/woning in aanbouw. Klopt dit?

Ja. Ook als uw woning nog niet klaar is, moet u rioolheffing betalen.

Mijn partner heeft de aanslag voor rioolheffing en onroerendezaakbelasting gekregen en ik de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Kunnen wij één aanslag krijgen?

Als er meerdere eigenaren zijn, is het mogelijk dat uw partner de aanslag voor rioolheffing en onroerendezaakbelasting heeft gekregen en u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. 

Wilt u volgend jaar liever één aanslag van de gemeentelijke belastingen ontvangen? Geef dit dan door via het contactformulier. Wij zoeken vervolgens uit of het aangepast kan worden.

Wat vindt u van onze website?