Direct naar paginainhoud
menu

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB);
  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing.

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie over in aanmerking komen voor kwijtschelding vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kostendelersnorm bij de aanvraag van kwijtschelding

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel wordt rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Uitzonderingen hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

De aanvraag

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vraagt u online aan (DigiD verplicht). In het formulier wordt ook om bewijsstukken gevraagd. U wordt via een brief op de hoogte gesteld van het besluit op uw kwijtscheldingsverzoek.

Online kwijtschelding aanvragen 

Uitstel na verzoek kwijtschelding

U krijgt uitstel van betaling tot de gemeente een beslissing heeft genomen over uw verzoek. We doen ons best zo snel mogelijk een beslissing te nemen n.a.v. uw verzoek.

Bezwaar en beroep

Als uw kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen, kunt u binnen tien dagen in beroep gaan tegen de beslissing. U kunt uw beroepsschrift sturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Belastingen, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Waterschapsbelastingen

Naast de mogelijkheid om in de Belastingbalie kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aan te vragen, kunt u voor de waterschapsbelastingen ook kwijtschelding aanvragen.

Gemeente Almere valt onder het Waterschap Zuiderzeeland. Het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) heft en int de waterschapsbelastingen voor diverse instanties, waaronder het Waterschap Zuiderzeeland.

Wilt u voor zowel gemeente als waterschap kwijtschelding aanvragen, dan moet u dat bij beide instanties doen. Op de website van het GBLT leest u meer informatie en kunt u direct de kwijtschelding aanvragen. Net als bij de Belastingbalie moet u ook hiervoor inloggen via uw DigiD.

Goed te weten

Het is mogelijk dat gemeenten en waterschappen in de besluitvorming afwijken. Bij het vaststellen van kwijtschelding houden we rekening met de Leidraad Invordering. Dat is de basisregeling voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen echter een eigen leidraad opstellen, maar houden zich daarbij altijd aan de regels uit de basisregeling.

 

 

Veelgestelde vragen kwijtschelding

Kan ik ook kwijtschelding aanvragen voor de belastingaanslagen van voorgaande jaren?

Ja, dat kan. Als u de belastingaanslag al betaald heeft, dient u binnen drie maanden na de betaling kwijtschelding aan te vragen.

Kan ik kwijtschelding aanvragen als ik overwaarde op mijn woning heb?

Nee. Als u overwaarde op uw woning heeft, wordt dit gezien als spaargeld. U heeft dan geen recht op kwijtschelding.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de parkeerbelasting?

Nee. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (maximaal één hond).

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de precariobelasting?

Nee. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (maximaal één hond).

Kan ik als ondernemer kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen?

Alleen zzp'ers kunnen kwijtschelding aanvragen voor de (privé) gemeentelijke belastingen. U kunt online kwijtschelding aanvragen. Nadat u aangeeft dat u zelfstandig ondernemer bent vult u een uitgebreid kwijtscheldingsformulier in voorzien van de gevraagde bijlagen. U levert een kopie aanslag inkomstenbelasting aan in plaats van loonstroken. 

Mijn verzoek tot kwijtschelding is afgewezen, wat gebeurt er nu?

Als uw verzoek tot kwijtschelding is afgewezen, kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan tegen de beslissing. Als u besluit niet in beroep te gaan, moet u de aanslag van de gemeentelijke belastingen betalen.

Heeft u een automatische incasso afgegeven? Dan wordt het openstaande bedrag in de resterende termijnen afgeschreven.

Heeft u geen automatische incasso afgegeven? Dan moet u het bedrag voor de vervaldag(en) te betalen. Als u de afwijzing na de vervaldag(en) heeft ontvangen, moet u de belastingaanslag binnen tien werkdagen betalen.

Wat vindt u van onze website?