Columbuskwartier

Columbuskwartier: comfortabel en kindvriendelijk wonen

In het Columbuskwartier woont u in een groene en duurzame wijk met een kindvriendelijke opzet. De wijk is speels ingedeeld, met gezellige pleinen en een uniek autoluw kinderpad.

Groen, duurzaam en kindvriendelijk, dat is het Columbuskwartier. De wijk geeft kinderen alle ruimte met veel speelplekken en een bijzonder kinderpad. Dit autoluwe wandel- en fietspad slingert door de wijk langs scholen, kinderopvang en zorgvoorzieningen. Aan het kinderpad liggen originele speelplekken zoals een zonnewijzer, lachspiegels, zand, water en speeltoestellen. Ook is er een 'eetbaar landschap' aangelegd: 'De Proeverij'. U vindt hier zowel huur, koop als zelfbouwwoningen.

Zicht op Duin

Aan de Poortdreef in zowel Columbuskwartier als Europakwartier West de strook Zicht op Duin. Hier wordt begin 2022 gestart met de realisatie van de laatste stadspaleizen.

Volop voorzieningen

Op centrale plekken in de wijk zijn voorzieningen gerealiseerd. Twee basisscholen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een sportzaal en een buurtontmoetingscentrum. Ook is er een supermarkt. De meeste voorzieningen liggen op loop- en fietsafstand. De buurtstraten zijn ingericht als 30 km gebied. De auto's parkeert u veelal op eigen terrein, blijven aan de rand van de wijk of staan uit het zicht op binnenhoven.

Natuurlijk verantwoord

Het groene karakter van het Columbuskwartier komt ook tot uiting in duurzaamheid. Ontwikkelaars bouwen met duurzame materialen en de openbare ruimte wordt zorgvuldig ingericht. Bovendien zijn er ongeveer vijfhonderd door het Wereld Natuur Fonds gecertificeerde 'zonnewoningen' en 'passiefwoningen' in de wijk gebouwd. Deze woningen maken optimaal gebruik van daglicht, zijn goed geïsoleerd en zonne-energie speelt een belangrijke rol.