Direct naar paginainhoud
menu

Gemeente Almere streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website almere.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Nalevingsstatus

De gemeente Almere verklaart dat de website almere.nl nog niet voldoet aan alle eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus staat hoe ver de gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van almere.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 22-09-2020 met instemming van de Concerndirecteur duurzame stad & leefbaarheid van de Gemeente Almere.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar redactieverberg dit@almere.nl. We zullen zo snel mogelijk met u hierover contact opnemen.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf lichten we toe waarom de website almere.nl nog niet voldoet aan alle eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen.

Gemeente Almere heeft de eerste stappen gezet naar een volledig toegankelijke website. Een deel van de huidige belemmeringen zullen zijn opgelost met de komst van een nieuwe versie van het contentmanagementsysteem (CMS). Naar verwachting is de nieuwe versie in het laatste kwartaal van dit jaar operationeel.

Voor 15 maart 2021 zal een onderzoek volgen naar de toegankelijkheid van de website. Dit gebeurt na een update van de huidige versie van het CMS. De acties die uit dit onderzoek komen, worden daarna uitgevoerd.

Benodigde acties

  • De webredactie van almere.nl heeft een training webschrijven en toegankelijkheid gevolgd en hiervoor een certificaat ontvangen.
  • Samen met de betrokken afdelingen worden pagina’s onder de loep genomen en aanpassingen gedaan aan de content op het gebied van juist gebruik van kopjes, hyperlinks en duidelijke taal.
  • Aan de leveranciers van verschillende applicaties (zoals formulieren, chatbot, feedback-formulier) die op deze website draaien is verzocht aan te geven of hun producten aan de toegankelijkheidseisen voldoen en om hierover een onderzoeksverslag te overhandigen als bewijs.
  • De meeste pdf-bestanden op almere.nl zijn niet voldoende toegankelijk. Het gaat om alle bestanden van vóór september 2020. De webredactie zorgt dat alle nieuwe pdf’s voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Oudere, minder toegankelijke pdf’s zullen wij vervangen door toegankelijke informatie zodra deze informatie beschikbaar is.

Deze toegankelijkheidsverklaring is vastgelegd en gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Almere. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Wat vindt u van onze website?