Direct naar paginainhoud

Toegankelijkheid

Gemeente Almere streeft er naar de eigen online informatie en dienstverlening volledig toegankelijk te maken. Daartoe zijn we wettelijk verplicht volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Hoofddomein en subdomeinen

De links waarop de inhoud van de website almere.nl te vinden is:

Hoe toegankelijk is almere.nl?

De toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Almere maakt duidelijk dat almere.nl nog niet volledig aan de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid voldoet.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus staat hoe ver de de gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van almere.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken. Almere.nl voldoet technisch volledig aan de gestelde eisen. Ook de inhoud is toegankelijk op 2 uitzonderingen na:

 • Pdf-documenten: documenten geplaatst na 1-7-2021 zijn toegankelijk
 • Digitale formulieren: de gemeente verlangt van de leveranciers toegankelijke formulieren

In het voorjaar van 2023 zal een nieuw, toegankelijk ontwerp op de website draaien. De laatste versie van het CMS, draait op dit moment.

Datum verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-07-2021 met instemming van de Concerndirecteur duurzame stad & leefbaarheid van de Gemeente Almere.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-03-2024.

Reageren

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar redactie@almere.nl. We zullen zo snel mogelijk met u hierover contact opnemen.

Toelichting op de nalevingsstatus

Onderzoek toegankelijkheid almere.nl hertoetsing van 16 juni 2021

Benodigde acties

 • De bouwer van almere.nl heeft alle in het onderzoek aangetroffen technische problemen opgelost. 
 • De (centrale) redactie van almere.nl plaatst alleen nog toegankelijke informatie of past bij het beheer pagina’s waar nodig aan om ze toegankelijk te maken.
 • Het design is aangepast om contrast te verbeteren. 
 • De redactie publiceert documenten bij voorkeur in html. Documenten met juridische status kunnen eventueel als toegankelijke pdf geplaatst worden of voorzien van een toegankelijk alternatief.
  Medewerkers van de gemeente hebben een handleiding voor toegankelijke pdf-documenten met Word.
 • De gemeentelijke afdelingen hebben uitleg gekregen over de verplichting en de consequenties voor hun digitale informatie.
 • De 500 best bekeken pagina’s zijn aangepast aan de toegankelijkheidseisen.
 • Aan de inkoopvoorwaarden is de eis van toegankelijkheid voor digitale informatie en producten toegevoegd.
 • Van de leveranciers van formulieren op deze website eist de gemeente dat hun producten binnen afzienbare tijd aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Dit project zal vanaf 2023 gaan draaien. In de periode vooraf zijn al enkele aanpassingen gedaan.
 • Binnen deze verklaring zijn alle subsites verwijderd. Voor elke subsite volgt een aparte verklaring. Dit proces is in volle gang en zal naar verwachting begin 2023 zijn voltooid.
 • Binnen de verklaring zijn alle subsites verwijderd. Voor elke subsite volgt een aparte verklaring in het landelijk register. Dit proces is in volle gang en zal naar verwachting in de loop van 2023 zijn voltooid.
 • Aantal subsites is teruggebracht en voor een deel overgeplaatst naar het hoofddomein almere.nl. Voor andere wordt een gezamenlijk template ontwikkeld dat dan toegankelijk is; alleen op content hoeft de subsite dan nog te worden gekeurd.
 • Onderzoek naar de subdomeinen van applicaties die onder almere.nl vallen is nog in volle gang. Zodra deze bekend zijn, worden ze meegenomen in de verklaring.
 • De laatste versie van het CMS draait sinds 24-09-2022.
 • Er is een nieuw, toegankelijk ontwerp voor de website gemaakt. Binnenkort beginnen de aanpassingen op de website. In het voorjaar van 2023 hopen we het nieuwe ontwerp te presenteren. Als dit draait zal er een nieuw toegankelijkheidsonderzoek worden uitgevoerd naar verwachting in het 2e of 3e kwartaal van 2023.

Deze toegankelijkheidsverklaring is vastgelegd en gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Almere. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening