Toegankelijkheid

Gemeente Almere streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website almere.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Nalevingsstatus

De gemeente Almere verklaart dat de website almere.nl nog niet voldoet aan alle eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus staat hoe ver de gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van almere.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 22-09-2020 met instemming van de Concerndirecteur duurzame stad & leefbaarheid van de Gemeente Almere.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar redactieverberg dit@almere.nl. We zullen zo snel mogelijk met u hierover contact opnemen.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf lichten we toe waarom de website almere.nl nog niet voldoet aan alle eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen.

Gemeente Almere heeft de eerste stappen gezet naar een volledig toegankelijke website. Een deel van de huidige belemmeringen zullen zijn opgelost met de komst van een nieuwe versie van het contentmanagementsysteem (CMS). Naar verwachting is de nieuwe versie in het laatste kwartaal van dit jaar operationeel.

Op 21 februari is een onafhankelijke WCAG-audit  gedaan naar de toegankelijkheid van de website door Janita Top.

Download de WCAG-audit van almere.nl (PDF, 1,4 Mb)

Benodigde acties

 • De bouwer van almere.nl lost in het onderzoek aangetroffen technische problemen op. 
 • De redactie van almere.nl plaatst alleen nog toegankelijke informatie of past bij het beheer pagina’s waar nodig aan om ze toegankelijk te maken.
 • De nieuwe gemeentelijke huisstijl is gecontroleerd op contrast en wordt doorgevoerd op de pagina templates.
 • De redactie publiceert documenten bij voorkeur in html. Documenten met juridische status kunnen eventueel als toegankelijke pdf geplaatst worden of voorzien van een toegankelijk alternatief.
 • De gemeentelijke afdelingen krijgen uitleg over de verplichting en de consequenties voor hun digitale informatie.
 • De 500 best bekeken pagina’s zijn aangepast aan de toegankeljkheidseisen
 • De 100 meest gedownloade documenten zijn in html gezet of toegankelijk gemaakt
 • Nieuwe formulieren plaatst de redactie in html of in het passende zaaksysteem
 • Aan de inkoopvoorwaarden is de eis van toegankelijkheid toegevoegd.
 • Informatie over toegankelijkheid, het hoe en waarom, is in wiki’s en presentaties met alle medewerkers gedeeld.
 • De leveranciers van verschillende applicaties (zoals formulieren, chatbot, feedback-formulier) die op deze website draaien is gevraagd of hun producten aan de toegankelijkheidseisen voldoen en om hierover een onderzoeksverslag te overhandigen als bewijs. De gemeente dringt aan op aanpassing waar de toegankelijkheid nog niet is gegarandeerd.
 • De subsites van almere.nl verschijnen in het landelijke register en komen na aanpassing van almere.nl aan de beurt.

Deze toegankelijkheidsverklaring is vastgelegd en gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Almere. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.