Toegankelijkheid

Gemeente Almere streeft er naar de eigen online informatie en dienstverlening volledig toegankelijk te maken. Daartoe zijn we wettelijk verplicht volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Hoofddomein en subdomeinen

De links waarop de inhoud van de website almere.nl te vinden is:

Hoe toegankelijk is almere.nl?

De toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Almere maakt duidelijk dat almere.nl nog niet volledig aan de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid voldoet.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus staat hoe ver de de gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van almere.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken. Almere.nl voldoet technisch volledig aan de gestelde eisen. Ook de inhoud is toegankelijk op twee uitzonderingen na:

 • Pdf-documenten: documenten geplaatst na 1-7-2021 zijn toegankelijk
 • Digitale formulieren: de gemeente verlangt van de leveranciers toegankelijke formulieren

Datum verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 22-09-2020 met instemming van de Concerndirecteur duurzame stad & leefbaarheid van de Gemeente Almere.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-07-2021.

Reageren

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar redactieverberg dit@almere.nl. We zullen zo snel mogelijk met u hierover contact opnemen.

Toelichting op de nalevingsstatus

Download de WCAG-audit (hertest) van almere.nl (PDF, 1,2 Mb) 

Benodigde acties

 • De redactie van almere.nl plaatst alleen nog toegankelijke informatie of past bij het beheer pagina‚Äôs waar nodig aan om ze toegankelijk te maken.
 • De redactie publiceert documenten bij voorkeur in html. Documenten met juridische status kunnen eventueel als toegankelijke pdf geplaatst worden of voorzien van een toegankelijk alternatief.
 • Aan de inkoopvoorwaarden is de eis van toegankelijke digitale informatie, software en systemen toegevoegd.
 • Medewerkers van gemeente Almere zijn op de hoogte van de toegankelijkheidseisen.
 • De gemeente eist van leveranciers dat hun formulierenapplicaties aan de toegankelijkheidseisen voldoen.
 • Binnen de verklaring zijn alle subsites verwijderd. Voor elke subsite volgt een aparte verklaring in het landelijk register. Dit proces is in volle gang en zal naar verwachting begin 2023 zijn voltooid.
 • Aantal subsites is teruggebracht en voor een deel overgeplaatst naar het hoofddomein almere.nl. Voor andere wordt een gezamenlijk template ontwikkeld dat dan toegankelijk is; alleen op content hoeft de subsite dan nog te worden gekeurd.
 • Onderzoek naar de subdomeinen van applicaties die onder almere.nl vallen is nog in volle gang. Zodra deze bekend zijn, worden ze meegenomen in de verklaring.
 • Er is een nieuw ontwerp voor de website in ontwikkeling, net als een upgrade naar de laatste versie van het CMS. Als deze onderdelen klaar zijn in de loop van 2022, zal een nieuw toegankelijkheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Deze toegankelijkheidsverklaring is vastgelegd en gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Almere. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.