Wonen

De Woonvisie 2020-2030: Thuis in Almere, Evenwichtig bouwen aan de toekomst (pdf, 5,13 Mb) draagt bij aan de doorgroei van Almere tot een complete stad. Zij doet dit door vanuit de invalshoek wonen invulling te geven aan vijf ambities van en voor de stad: Almere is proeftuin cradle-to-cradle bouwen, Almere wordt een gedifferentieerde stad, wonen is betaalbaar en toegankelijk in Almere, Almere is een zorgzame en leefbare stad en de eindgebruiker staat centraal.