Skip to content

Aanbestedingen

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

De gemeente Almere is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Een belangrijk onderdeel in het Almeerse inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf) is het bevorderen van de kansen voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdracht. Hiervoor kunnen lokale ondernemers zich inschrijven voor een online database. Om uw bedrijf in te schrijven moet de vestigingsplaats Almere zijn. Om het formulier in te vullen logt u in met E-herkenning.

Direct inschrijven lokale ondernemers

Kansen lokale ondernemers

Bij onderhandse aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) wordt eerst gekeken of er geschikte lokale ondernemers zijn in de database. Als er geen geschikte lokale ondernemer staat ingeschreven, kiest de gemeente op grond van objectieve criteria zelf voldoende ondernemers. Het gaat hier om de mogelijkheid mee te dingen in de opdracht, inschrijven biedt geen garantie tot toewijzing van opdrachten.

Inhuur medewerkers

Specifiek voor inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, waarvoor geen raam- of mantelovereenkomst is afgesloten, maakt de gemeente gebruik van www.flevolandhuurtin.nl. ZZP’ers en lokale ondernemers kunnen zich hierop inschrijven om mee te dingen naar inhuuropdrachten. Dit betekent dat lokale ondernemers zich op twee plaatsen in kunnen schrijven.

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

Drempelwaarden Overheidsopdrachten 2018-2019

Leveringen  €221.000,00
Diensten      €221.000,00
Werken        €5.225.000,00

Tenderned/Aanbestedingskalender

Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van Europees aanbesteden zijn:

  • gelijke behandeling van inschrijvers
  • gelijke kans voor inschrijvers
  • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • transparante professionele (inkoop)procedure

De gemeente Almere kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen voor diensten en leveringen aan op www.tenderned.nl. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar. Alle Europese aanbestedingen met betrekking tot “werken”, worden gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. Heeft u interesse om voor de gemeente Almere opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan voor diensten en leveringen www.tenderned.nl en voor “werken” www.aanbestedingskalender.nl  in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn.

Hoe vind ik een publicatie van een aanbesteding van de gemeente Almere terug op Tenderned of op de aanbestedingskalender?

Ga naar de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl.
Typ bij zoek de term + gemeente + Almere + <zoekterm> waarop u wilt zoeken. Bijvoorbeeld: + gemeente + Almere + ICT. Druk op de knop 'zoek'.

Pas de zoekopdracht aan indien u nog veel zoekresultaten ziet. Er zijn nog twee mogelijkheden om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  1. Vink alleen de aard van de opdracht aan die van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij een 'Werk' vinkt u de opties 'Diensten' en 'Levering' uit.
  2. Bij 'Toon publicaties' past u de begindatum aan naar een latere datum.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra u zich heeft geregistreerd op de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn voor u door middel van een 'attenderingsservice'.  Kijk voor meer informatie op de website.

Algemene Voorwaarden gemeente Almere

De voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten zijn de Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening.

Bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en het bijbehorende Addendum.

Voor inhuur van flexibele arbeidskrachten via een opdrachtnemer worden de Algemene voorwaarden inhuur personeel gebruikt.

Groslijsten en aanmelden voor cultuurtechnische en civieltechnische opdrachten

De gemeente Almere past voor het selecteren van ondernemers van cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten en leveringen met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch aanleg of onderhoud, zogenaamde groslijsten toe.

Indien er een onderhandse aanbestedingsprocedure voor een opdracht binnen het bereik van één of meerdere groslijsten van toepassing valt, wordt de ondernemer(s) geselecteerd via de groslijst(en). Een overzicht van de groslijsten en verdere informatie over de groslijsten is terug te vinden in de notitie groslijsten en bijlage 1 en 2Een overzicht onderhandse aanbestedingen conform groslijst gemeente Almere staat hier.

Indien u zich als ondernemer wilt aanmelden voor één of meerdere groslijsten kunt u contact opnemen met L.Kramer via e-mailadres: aanbestedingen-dsa@almere.nl

Nieuws

PrO Almere ontvangt vignet sport en bewegen

13 november 2019

Vignet Gezonde School voor PrO Almere

Vandaag ontving PrO (Praktijkonderwijs) Almere, locatie Bachweg, van wethouder Roelie Bosch van Gezond in Almere,  het vignet  Gezonde School met als thema Sport en Bewegen. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen...

Lees meer...

Gemeente Almere maakt werk van de Dag van de Ondernemer

13 november 2019

De gemeente Almere zet Almeerse ondernemers uitgebreid in de schijnwerpers op de Dag van de Ondernemer. Die dag vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 november en is een initiatief van MKB Nederland om ondernemers te bedanken voor hun bijdrage aan de...

Lees meer...

Eerste papier van bereklauw

30 oktober 2019

3 Partners van het Grondstoffen Collectief Almere maken samen het allereerste papier van bereklauw.Zie de rapportage op Omroep Flevoland

Lees meer...

Wat vindt u van onze website?