Skip to content

Aanbestedingen

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

De gemeente Almere is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Een belangrijk onderdeel in het Almeerse inkoop- en aanbestedingsbeleid is het bevorderen van de kansen voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdracht. Hiervoor kunnen lokale ondernemers zich inschrijven bij het nieuwe Inkoopplein van de Gemeente Almere: www.inkooppleinalmere.nl.  Om uw bedrijf in te schrijven moet de vestigingsplaats Almere zijn. 

 

 

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

Drempelwaarden Overheidsopdrachten 2020-2021

Leveringen  €214.000,00
Diensten      €214.000,00
Werken        €5.350.000,00

Tenderned/Aanbestedingskalender

Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van Europees aanbesteden zijn:

  • gelijke behandeling van inschrijvers
  • gelijke kans voor inschrijvers
  • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • transparante professionele (inkoop)procedure

De gemeente Almere kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen voor diensten en leveringen aan op www.tenderned.nl. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar. Alle Europese aanbestedingen met betrekking tot “werken”, worden gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. Heeft u interesse om voor de gemeente Almere opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan voor diensten en leveringen www.tenderned.nl en voor “werken” www.aanbestedingskalender.nl  in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn.

Hoe vind ik een publicatie van een aanbesteding van de gemeente Almere terug op Tenderned of op de aanbestedingskalender?

Ga naar de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl.
Typ bij zoek de term + gemeente + Almere + <zoekterm> waarop u wilt zoeken. Bijvoorbeeld: + gemeente + Almere + ICT. Druk op de knop 'zoek'.

Pas de zoekopdracht aan indien u nog veel zoekresultaten ziet. Er zijn nog twee mogelijkheden om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  1. Vink alleen de aard van de opdracht aan die van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij een 'Werk' vinkt u de opties 'Diensten' en 'Levering' uit.
  2. Bij 'Toon publicaties' past u de begindatum aan naar een latere datum.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra u zich heeft geregistreerd op de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn voor u door middel van een 'attenderingsservice'.  Kijk voor meer informatie op de website.

Algemene Voorwaarden gemeente Almere

De voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten zijn de Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening.

Bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en het bijbehorende Addendum.

Voor inhuur van flexibele arbeidskrachten via een opdrachtnemer worden de Algemene voorwaarden inhuur personeel gebruikt.

Groslijsten en aanmelden voor cultuurtechnische en civieltechnische opdrachten

De gemeente Almere past voor het selecteren van ondernemers van cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten en leveringen met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch aanleg of onderhoud, zogenaamde groslijsten toe.

Indien er een onderhandse aanbestedingsprocedure voor een opdracht binnen het bereik van één of meerdere groslijsten van toepassing valt, wordt de ondernemer(s) geselecteerd via de groslijst(en). Een overzicht van de groslijsten en verdere informatie over de groslijsten is terug te vinden in de notitie groslijsten en bijlage 1 en 2Een overzicht onderhandse aanbestedingen conform groslijst gemeente Almere staat hier.

Indien u zich als ondernemer wilt aanmelden voor één of meerdere groslijsten kunt u contact opnemen met L.Kramer via e-mailadres: aanbestedingen-dsa@almere.nl

Nieuws

Drie winnaars Almeerse Ondernemerspitch 1,5 meter-economieHeader

10 juli 2020

Donderdagavond heeft een jury onder voorzitterschap van wethouder Maaike Veeningen drie winnaars verkozen tijdens de finale van een Almeerse Ondernemerspitch. De horeca pop-up locaties van Rianne Veenstra, het foodtruckpark van Annemieke van den...

Lees meer...

Inschrijving Almeerse Onderneming van het jaar 2021 van start

6 juli 2020

Vanaf 6 juli 2020 kunnen ondernemers zich weer inschrijven voor de Almeerse Onderneming van het jaar 2021. Het thema van dit jaar is ‘de beste omdenker’. De vakjury kijkt welk bedrijf zich het afgelopen jaar het best heeft aangepast aan de...

Lees meer...

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd

6 juli 2020

Vanaf 30 juni is de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd. Met de nieuwe voucher Internationaal Ondernemen is er nu ook subsidie beschikbaar voor MKB-bedrijven met internationale ambities. Provincie Flevoland stelt hiervoor extra...

Lees meer...

Wat vindt u van onze website?