Direct naar paginainhoud
menu

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

Als een gemeente een dienst of product inkoopt moet aan regels worden voldaan. Of het nu gaat om de aanschaf van een enkel telefoonhoesje, of om een meerjarige opdracht om al het drukwerk te verzorgen, op alle vormen van inkopen gelden aanbestedingsregels. Wel worden er meer criteria en voorwaarden gesteld als de opdrachten groter worden. Daarvoor zijn zogenaamde ‘drempelwaarden’ vastgesteld.

Als inkoopopdrachten van de gemeente voor een product, een dienst of een serie van bij elkaar behorende activiteiten niet meer dan € 30.000,-- bedragen, dan mag de gemeente volstaan met het benaderen van één enkele leverancier. De Raad heeft uitgesproken dat lokale ondernemers kansen op voorrang moeten hebben. De medewerkers van de gemeente zijn verplicht een lijst te raadplegen van mogelijke lokale leveranciers. Hiervoor kunnen lokale bedrijven zich inschrijven bij het Inkoopplein van de Gemeente Almere: www.inkooppleinalmere.nl. Om uw bedrijf in te schrijven moet de vestigingsplaats Almere zijn.

Bij meervoudig onderhands aanbesteden worden voor diensten en leveringen vanaf 30.000 euro tot 214.00 euro en bij werken vanaf 90.000 euro tot 1.500.000 euro meerdere offertes (drie tot vijf) aangevraagd. Tenminste 1 offerte moet van een lokaal of regionaal bedrijf komen, uiteraard indien een leverancier beschikbaar is. Ook dan moeten onze medewerkers het Inkoopplein Almere raadplegen, om een geschikte lokale leverancier te zoeken.

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

Drempelwaarden Overheidsopdrachten 2020-2021

De nog omvangrijke opdrachten moeten worden aanbesteed volgens Europese regels. De drempelwaarde voor Europees aanbesteden zijn momenteel als volgt:

Leveringen  €214.000,00
Diensten      €214.000,00
Werken        €5.350.000,00

Tenderned/Aanbestedingskalender

Een Europese aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van Europees aanbesteden zijn:

  • gelijke behandeling van inschrijvers
  • gelijke kans voor inschrijvers
  • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • transparante professionele (inkoop)procedure

De gemeente Almere kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen voor diensten en leveringen aan op www.tenderned.nl. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar. Alle Europese aanbestedingen met betrekking tot “werken”, worden gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. Heeft u interesse om voor de gemeente Almere opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan voor diensten en leveringen www.tenderned.nl en voor “werken” www.aanbestedingskalender.nl  in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn. Let op: u moet hiervoor beschikken over e-herkenning.

Hoe vind ik een publicatie van een aanbesteding van de gemeente Almere terug op Tenderned of op de aanbestedingskalender?

Ga naar de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl.
Typ bij zoek de term + gemeente + Almere + <zoekterm> waarop u wilt zoeken. Bijvoorbeeld: + gemeente + Almere + ICT. Druk op de knop 'zoek'.

Pas de zoekopdracht aan indien u nog veel zoekresultaten ziet. Er zijn nog twee mogelijkheden om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  1. Vink alleen de aard van de opdracht aan die van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij een 'Werk' vinkt u de opties 'Diensten' en 'Levering' uit.
  2. Bij 'Toon publicaties' past u de begindatum aan naar een latere datum.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra u zich heeft geregistreerd op de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn voor u door middel van een 'attenderingsservice'.  Kijk voor meer informatie op de website.

Algemene Voorwaarden gemeente Almere

De voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten zijn de Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening.

Bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en het bijbehorende Addendum.

Voor inhuur van flexibele arbeidskrachten via een opdrachtnemer worden de Algemene voorwaarden inhuur personeel gebruikt.

Groslijsten en aanmelden voor cultuurtechnische en civieltechnische opdrachten

De gemeente Almere past voor het selecteren van ondernemers van cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten en leveringen met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch aanleg of onderhoud, zogenaamde groslijsten toe.

Indien er een onderhandse aanbestedingsprocedure voor een opdracht binnen het bereik van één of meerdere groslijsten van toepassing valt, wordt de ondernemer(s) geselecteerd via de groslijst(en). Een overzicht van de groslijsten en verdere informatie over de groslijsten is terug te vinden in de notitie groslijsten en bijlage 1 en 2Een overzicht onderhandse aanbestedingen conform groslijst gemeente Almere staat hier.

Indien u zich als ondernemer wilt aanmelden voor één of meerdere groslijsten kunt u contact opnemen met L.Kramer via e-mailadres: aanbestedingen-dsaverberg dit@almere.nl

Wat vindt u van onze website?