Direct naar paginainhoud

Plekken waar ondergrondse containers komen

In sommige buurten staan ondergrondse containers voor het afval van inwoners. En er komen er meer bij, want de gemeente moet zorgen voor genoeg containers voor huishoudelijk afval. Er gelden regels voor de locatiekeuze van ondergrondse containers.

Regels waar de ondergrondse containers komt

Vooraf onderzoeken we wat de beste plek is voor een ondergrondse container. Daarbij houden we ons aan regels. Zo moeten ondergrondse containers op een veilige plek staan en voor iedereen goed toegankelijk zijn. Daarnaast hebben we de regel dat de plek van de container goed past in de omgeving. De regels heten Plaatsingsrichtlijnen.

Meedenken over de beste plek

Voordat we een containerplek definitief aanwijzen, lopen wij een aantal stappen door. Daarbij mag je als bewoner of ondernemer in de buurt aangeven wat volgens jou de beste plek is. Als wij van plan zijn om in jouw buurt een container te plaatsen, krijg je van ons een brief. Hierin leggen we uit hoe je kunt meedenken over de containerplek.

Stappen locatiekeuze ondergrondse containers

Fase 1 Voorlopig locatieplan

1. Vooronderzoek containerplek

Wij onderzoeken plekken die geschikt zijn voor de ondergrondse container in jouw wijk. Wij maken hier een plan voor, het voorlopige locatieplan.

Fase 2: Informatietraject

2. Overleg

Als het nodig is gaan we praten met projectontwikkelaars of Verenigingen van Eigenaren over de plek voor ondergrondse containers.

3. Brief met informatie

De bewoners en ondernemers in de wijk krijgen een brief thuis. In de brief vertellen we waar we containers willen neerzetten in de wijk, het voorlopige locatieplan. Ook staat in de brief wat je als bewoner of ondernemer kunt doen om jouw mening te geven over de voorlopige plek. Het kan zijn dat we je uitnodigen voor een (digitale)informatieavond.

4. Voorlopig locatieplan

Het voorlopige locatieplan en voorlopig besluit, het Ontwerpaanwijzingsbesluit genoemd, is voor iedereen te bekijken via het Gemeenteblad. Wie erop wil reageren, heeft 6 weken om zijn of haar mening (zienswijze) te geven.

Fase 3: Het definitief locatieplan en aanwijzingsbesluit

5. Definitief locatieplan

We reageren op alle zienswijzen en opmerkingen en sturen daarover een brief naar de indieners van een zienswijze. Het kan zijn dat we het voorlopige locatieplan aanpassen. Daarna maken wij  een definitief locatieplan en publiceren het besluit in het Gemeenteblad. Als je een zienswijze hebt ingediend, kun je binnen 6 weken in beroep gaan bij de Raad van State. De gemeente gaat ondertussen verder met de volgende stappen in het plaatsen van de ondergrondse container.

6. Plaatsen van de ondergrondse container

Wij sturen jou een brief over de plaatsing van de container.  

7. Gebruiken van de container

Je ontvangt informatie over de datum waarop je de container kunt gebruiken. 

8. Controle

We controleren hoe de ondergrondse container gebruikt wordt.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening