Direct naar paginainhoud

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Als je het niet eens bent met de inhoud van de belastingaanslag, de beschikking of parkeerbon die je hebt ontvangen, kun je bezwaar maken. Dit moet altijd binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet de beschikking of parkeerbon staat. Dit kan online of schriftelijk.

Bezwaar schriftelijk indienen

Je kunt een formulier (pdf, 81 kb) downloaden. printen en in invullen of een brief sturen. In jouw brief moet het volgende staan:

  • jouw persoonlijke gegevens;
  • tegen welk besluit je bezwaar maakt;
  • waarom je bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • jouw handtekening.

Je kunt het pdf-formulier of de brief sturen naar:
Gemeente Almere 
t.a.v. Belastingen
Postbus 200
1300 AE Almere

Termijn

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat door jou zijn verzonden. Je krijgt binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging.

De afdeling Belastingen moet jouw bezwaarschrift in hetzelfde jaar waarin je bezwaar hebt gemaakt afhandelen. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen zes tot twaalf weken beslissen. In de meeste gevallen is de afhandelingstermijn aanzienlijk korter. Het is niet mogelijk om op individueel niveau iets te zeggen over de afhandelingstermijnen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ja. Ook als je het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet je de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat jouw bezwaar gegrond is, krijg je het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Dat geldt niet bij parkeerboetes. Als je bezwaar hebt ingediend tegen een parkeerboete wordt er automatisch uitstel van betaling gegeven tot er een uitspraak is. Je hoeft het bedrag dus niet meteen te betalen. 

In beroep

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kun je hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op jouw bezwaarschrift lees je hoe je dit kunt doet. Je moet griffierecht betalen als je in beroep gaat. De rechtbank stuurt je daarvoor een rekening. 

Let op bij No Cure No Pay-bureaus

In de pers verschijnen regelmatig berichten van dienstverleners die zich opwerpen als belangenbehartiger voor je bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Je betaalt dan voor hun diensten, maar let op, bezwaar maken is voor jou altijd gratis en je hebt er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Je weet immers zelf vaak beter waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Meestal werken dit soort bureaus op basis van 'No cure, no pay'. Dit betekent dat als zij geen resultaat voor je bewerkstelligen, dan hoef je niet te betalen. Als er wel resultaat wordt behaald, dan betaalt de gemeente de wettelijke kostenvergoeding.

Hoe het werkt

Als je een gespecialiseerd bureau inschakelt en de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan zal jouw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en dan moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen aan dit bureau. Het is belangrijk om te weten om welke wettelijke bedragen het precies gaat:

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 310,-
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 310,-
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 258,-

De totale vergoeding van de gemeente aan de dienstverlener voor een normaal bezwaarschrift bedraagt dus € 878,-.

Deze kosten worden betaald uit de algemene middelen en dat heeft weer invloed op de tariefbepaling van volgend jaar. Gevolg is namelijk dat het belastingtarief omhoog gaat en daarmee de belastingaanslag. Alle belastingplichtigen worden met deze hogere tarieven geconfronteerd en dat is onnodig. Want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Het klopt dus eigenlijk niet als deze bureaus zeggen gratis voor u te werken. Het kan invloed hebben op het nieuwe tarief.

Uitbetaling met ingang van 2024

Per 1 januari 2024 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden. De bedragen voor de vergoedingen zijn verlaagd. Maar belangrijker voor u is dat de gemeente voortaan verplicht is om in WOZ procedures de toegekende proceskostenvergoeding rechtstreeks op uw rekening over te maken. Het mag dus niet meer direct worden uitbetaald aan het bureau. Op grond van de afgesloten overeenkomst is het echter meestal zo dat het toegekende bedrag toekomt aan het bureau. De gemeente staat echter buiten deze overeenkomst. Het bureau zal dan na de toekenning ongetwijfeld contact met u opnemen over dit onderwerp.

Niet eens met de waarde?

De gemeente Almere doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, maakt u dit eenvoudig via de online Belastingbalie met een bezwaarschrift aan ons kenbaar. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Heeft u vragen? Belt u dan met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 036 of reageer via belastingen@almere.nl.

MijnOverheid

Wil je jouw post ook digitaal hebben? Meld je aan bij MijnOverheid en je post komt digitaal in de Berichtenbox. Wil je de brieven toch per post in de brievenbus? Pas dit dan aan op mijn.overheid.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening