Skip to content

Publiek verantwoorden

Ondertekening intentieovereenkomst

Waar gaat publiek geld naartoe en wat levert dat op voor de stad en de Almeerders? Instellingen werkzaam in Almere vinden het belangrijk om in contact te staan met hun omgeving over de besteding van publieke middelen. Directeuren, bestuurders en leden van de raden van toezicht van dertig instellingen hebben afgesproken dat zij dit contact niet vrijblijvend willen laten. Zij gaan structureel aan elkaar en aan de stad laten zien wat ze doen en bereiken. Om elkaar te inspireren, om ervan te leren en om te vernieuwen. We noemen dit ook wel horizontaal publiek verantwoorden. In de optimale situatie halen de instellingen ook actief feedback op uit de stad. 

Sinds 2013 zijn er jaarlijks twee bijeenkomsten (kwaliteitskringen) over publiek verantwoorden in Almere. Deze vinden plaats in de accommodatie van een betrokken instelling. Alle dertig instellingen hebben zich eerder met een intentieovereenkomst gecommitteerd aan het gedachtegoed van het publiek verantwoorden.

Tegelijkertijd werkt de gemeente aan het terugbrengen van de formele verticale verantwoording. Dat betekent: vereenvoudiging van de administratie en de verantwoording aan de gemeente. De gezamenlijke ambitie is helder: we werken samen zodat het publiek verantwoorden in de periode 2018-2022 gemeengoed is in Almere.

Toetsen aan maatschappelijke effecten

Almere toetst haar beleid en de inspanningen van partners aan tien maatschappelijke effecten. Als onderdeel van de monitor sociaal domein (vanaf bladzijde 28) is er in 2016 een nulmeting gepubliceerd van deze effecten.

Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Kinderen groeien gezond en veilig op
Kinderen groeien gezond en veilig op
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie en advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten
Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten

Inzicht in geldstromen gemeente Almere

De gemeente Almere geeft op verschillende manieren inzicht in de gemeentelijke financiën. Online zijn financiële stukken in te zien, zoals de gemeentelijke begroting, de jaarrekening en de perspectiefnota.

Voor inzicht in alle uitgaven aan subsidies is er het openbaar subsidieregister. Het register krijgt elke maand een update.

Wat vindt u van onze website?