Skip to content

Subsidieregister

Het subsidieregister is een openbaar register van aanvragen die de gemeente heeft ontvangen. Wij actualiseren het overzicht maandelijks. De registers over 2012 en 2013 zijn inmiddels afgesloten. In het register staat:

  • het jaar van de subsidieaanvraag;
  • de organisatie of persoon die de aanvraag heeft gedaan (om privacyredenen vermelden wij geen namen van individuele personen in het register);
  • een omschrijving van de activiteit(en) waarvoor de subsidie is aangevraagd;
  • welk besluit is genomen;
  • het verleende subsidiebedrag;
  • het vastgestelde, definitieve subsidiebedrag nadat de aanvrager verantwoording heeft afgelegd.

Subsidieregister 2018

Subsidieregister 2017

Subsidieregister 2016

Subsidieregister 2015

Subsidieregister 2014

Subsidieregister 2013

Subsidieregister 2012

Wat vindt u van onze website?