Direct naar paginainhoud

Gemeentelijk beleid

Het Coalitieakkoord en de Programmabegroting vormen samen de algemene basis van het huidige beleid van de gemeente Almere, met de Almere Principles als rode draad.

Voor de verdere uitwerking is het beleid onderverdeeld in rubrieken. Die komen overeen met de programma's/hoofdstukken van de Programmabegroting en hangen voor een deel samen met de portefeuilleverdeling

De beleidsnota’s in de rubrieken vormen samen met de verordeningen, bestemmingplannen en overige bestuurlijke documenten en besluitvorming het geldende beleid van de gemeente. Zij geven richting aan de uitwerking en uitvoering van de begroting.

Verordeningen en beleidsregels

Verordeningen (nadere regels en beleidsregels hierop) zijn lokale regels. In juridische termen gaat het om rechtsregels. Dit zijn algemeen verbindende voorschriften waar de burger of het bestuursorgaan zich aan moet houden. Beleidsregels beschrijven wat de burger mag verwachten van de overheid en hoe het bestuur van een bevoegdheid gebruik zal maken. De lokale regelgeving is te raadplegen via de Overheid.

Bestemmingsplannen

Kijk voor deze bijzondere categorie gemeentelijk beleid op Bestemmingsplannen.

Overige bestuurlijke documenten en besluitvorming

Overige bestuurlijke documenten betreffende besluitvorming door college en raad is te vinden op Raads Informatie Systeem. Mededelingen en bekendmakingen (van bijv. besluiten van college en raad) die de gemeente wil of moet publiceren, zijn te raadplegen via Officiele bekendmakingen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening