Direct naar paginainhoud

Veiligheid

Onder openbare orde en veiligheid vallen alle beleidsmaatregelen welke betrekking hebben op het handhaven, verlenen van vergunningen en toezicht houden op de openbare orde en de veiligheid in Almere.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening