Direct naar paginainhoud

Politieke Markt

De Politieke Markt van Almere

De Almeerse gemeenteraad vergadert en overlegt bijna elke donderdagavond op de Politieke Markt. Die is online live te volgen en de opnames zijn altijd achteraf terug te zien op almere.notubiz.nl.

Jouw mening of advies

Raadsleden behandelen tijdens de Politieke Markt in de carrousel van 19.00 tot 21.00 uur actuele onderwerpen. De raad staat open voor jouw mening of advies. Je kunt met andere inwoners, jouw organisatie of vereniging Almeerse raadsleden op te hoogte houden door in te spreken of een tentoonstelling te organiseren.

De Politieke Markt sluit elke donderdagavond af met een gezamenlijke (plenaire) bijeenkomst voor de raad. Dat is het moment dat de raad beslist, bijvoorbeeld over de parkeertarieven, de bereikbaarheid van de stad of over een grootschalige opknapbeurt van een wijk. De plenaire vergadering begint om 21.30 uur in de Raadzaal.

Carrouselvergaderingen

Raadsleden bespreken tijdens de Politieke Markt de onderwerpen in carrouselvergaderingen op de donderdagavond. Zo kunnen inwoners (en andere geïnteresseerden) heel gemakkelijk de onderwerpen van hun interesse bijwonen. Als de raadsleden een onderwerp in de carrousel voldoende hebben besproken, kan er een besluit over worden genomen in de plenaire vergadering.

Op de tweede verdieping in het stadhuis zijn vier vergaderkamers waar op donderdag tegelijk over onderwerpen kan worden gesproken. Je kunt gewoon binnenlopen via de ingang van het stadhuis aan het Stadhuisplein, een servicemedewerkers wijst je de weg. In de krant, op de site, op een scherm in de centrale ruimte en op bordjes naast de ingang van de vergaderkamers staat wat er in die kamer besproken wordt en op welk tijdstip dat begint.
Tussen de vergaderingen door en voor het begin van de plenaire vergadering kun je in de ruimte rondom de vergaderkamers in gesprek gaan met raadsleden, fractie-assistenten, wethouders, voorlichters, pers en ander publiek.

De agenda van de Raad van Almere volgt de actualiteit en wordt op het laatste moment wel eens aangepast. Bekijk altijd de actuele agenda voordat je komt.

Inspreken

Wil je als bewoner(sgroep), vereniging van eigenaren of organisatie inspreken tijdens de Politieke Markt? Heb je een vraag of hulp nodig bij het vinden van de juiste informatie? Wil je een tentoonstelling organiseren? Kun je geen stukken vinden in ons raadsinformatiesysteem? Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening