Direct naar paginainhoud

Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag van voor 1 januari 2024

Heb je vóór 1 januari 2024 een aanvraag voor omgevingsvergunning ingeleverd via het Omgevingsloket online (OLO)? Vanaf 1 juli 2024 is het OLO niet meer beschikbaar. Aanvullingen op een aanvraag lever je vanaf nu in via het nieuwe Omgevingsloket. Hoe je dat doet, lees je in deze handleiding.

Omdat er geen directe verbinding is met het dossier van de aanvraag, is het belangrijk dat je zelf het juiste OLO-nummer invult. Dit is het nummer waaronder je de aanvraag in het OLO hebt ingediend. Dit nummer staat op het PDF-formulier van jouw aanvraag en ook in de mail die je hierover hebt ontvangen. 

Voor de eerste keer een aanvulling indienen op een OLO-aanvraag of besluit?

 1. Ga naar omgevingswet.overheid.nl
 2. Klik rechtsboven in het scherm op ‘Inloggen’ en kies het inlogmiddel. Log als particulier in met DigiD, als bedrijf met eHerkenning. 
 3. Klik in de menubalk bovenin het scherm op ‘Aanvragen’. 
 4. Klik op ‘Start aanvraag’. Een nieuwe aanvraag (project) wordt gestart.
 5. Vul bij ‘Naam van dit project’ in: ‘OLO xxx Aanvullingen’ waarbij op de ‘xxx’ het nummer van de aanvraag is waaronder de aanvraag in OLO is ingediend.
  Vul bij ‘Projectomschrijving’ een korte omschrijving van het project in en dat het gaat om aanvullingen.
  Klik op ‘Project opslaan’. Vanaf nu kun je via de optie ‘Mijn Omgevingsloket’ dit project terugvinden.
  Klik daarna op ‘Volgende stap’.
 6. Voer de locatie van de aanvraag in. Dit kan op verschillende manieren: adres, postcode en huisnummer, kadastraal perceel en via coördinaten. Gebruik dezelfde locatie zoals deze in de originele OLO-aanvraag staat of - als deze anders is - het adres van de locatie waarop de vergunning is verleend.
 7. Klik op ‘Volgende stap’. Kies in het volgende scherm de juiste activiteit. 
  Typ in het zoekveld: ‘aanvullen’. Er verschijnen 2 activiteiten. Kies de activiteit ‘Wabo aanvraag of besluit aanvullen – Informatie’.
  Klik op ‘Volgende’.
 8.  Beantwoord de 4 vragen op het volgende scherm.
  Omdat er geen directe verbinding is met het dossier van de OLO-aanvraag, is het belangrijk dat je hier de juiste gegevens invult. Anders  kunnen we de aanvulling niet toevoegen aan het juiste dossier. 
  Het kenmerk van de gemeente staat in de mail die je over de aanvraag van de gemeente hebt ontvangen.
 9. Voeg in de stap ‘Documenten’ de bestanden toe. Je kunt meerdere bestanden tegelijk toevoegen.
  Klik na het toevoegen van de bestanden op ‘Volgende stap’.
 10. Vul bij stap 6 de contactgegevens in. Je hoeft het niet aan te geven als je de bestanden voor iemand anders toevoegt. Die machtiging is al geregeld in het OLO.
 11. Bij stap 7 staat een samenvatting van de aanvraag. Hier staat als het goed is dat de aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Almere.  
 12. Voeg eventueel nog een toelichting toe en verklaar dat je het verzoek naar waarheid hebt ingevuld. Klik op ‘Indienen’. 

Nog meer aanvullingen indienen voor een OLO-aanvraag of besluit?

Heb je al eerder aanvullingen voor een bepaalde OLO-aanvraag of besluit ingeleverd en wil je nog meer bestanden toevoegen? Doe dat dan via hetzelfde project als de vorige aanvulling. 

 1. Ga naar omgevingswet.overheid.nl.
 2. Klik rechtsboven in het scherm op ‘Inloggen’ en kies het inlogmiddel. 
 3. Klik op ‘Mijn Omgevingsloket’ rechts bovenin het scherm. De lijst met de door jou opgestarte projecten wordt getoond. Kies het project waar je de aanvulling bij wilt indienen. 
 4. Klik aan de linkerkant op ‘Aanvragen’.
 5. Klik aan de rechterkant op stap ‘1. Project’. De gegevens van het project en de locatie zijn al ingevuld. Klik op ‘Volgende stap’. Bij stap 3 kies je de activiteit ‘Wabo aanvraag of besluit aanvullen’.
 6. Verder volg je dezelfde stappen als bij de eerdere aanvulling.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening