Direct naar paginainhoud

Leges betalen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning betaal je leges. Je betaalt ook leges als de aanvraag wordt afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten.

Waar vind ik een overzicht van de leges van de gemeente Almere

Aan het behandelen van jouw aanvraag ben je kosten (leges) verschuldigd. De kosten staan in de legesverordening. De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die in de beschikking zijn opgenomen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht. De hoogte van de leges voor de verschillende activiteiten zijn in de legesverordening Almere onder lokale regelingen terug te vinden.

Legesverordening en tarieventabel

Op de factuur staat de term “heffingsgrondslag”, dit is de basis voor de berekening van de verschuldigde leges. Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door jou op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgestelde, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kun je terugvinden in de tabel “bouwkosten legesberekening” in bijlage 1 in de Tarieventabel in de legesverordening van Almere. Informatie over de vaststelling van de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel “bouwkosten legesberekening” staan vind je in de legesverordening.

Nota voor het behandelen van de aanvraag

Op basis van de berekende bouwkosten worden de verschuldigde leges berekend. De leges zijn een percentage van de bouwkosten. Welk percentage je verschuldigd bent kun je terugvinden in de Tarieventabel in de legesverordening. Binnen dit kan de aanvraag maximaal 1x aangevuld en 1x aangepast worden, Voor een 2e aanvulling en/of aanpassing gelden extra kosten. Voor een 3e aanvulling en/of aanpassing geldt een percentage van de in eerste instantie geheven leges. Ook deze kosten zijn terug te vinden in de legesverordening.

Vragen

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis. Heb je vragen? Kijk op Vergunningen, Toezicht & Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening