Direct naar paginainhoud

Milieumelding doen voor bedrijven

Voor alle bedrijven die een inrichting zijn, staan milieuregels in het op de Wet milieubeheer gebaseerde Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin staat beschreven hoe we de leefomgeving en het milieu beschermen. Als ondernemer moet je je aan de gestelde milieuregels houden. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

Milieu wet- en regelgeving is van toepassing op bedrijven met milieubelastende activiteiten. Voor meer informatie en een korte uitleg over de systematiek van de milieuregelgeving verwijzen we je door naar de website van Kenniscentrum InfoMil. Daar vind je informatie over het begrip “inrichting”, voor welke activiteit je een milieumelding moet doen en ook waar je de melding kan doen.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek verzorgt namens de gemeente Almere de uitvoering en de handhaving van de milieuregelgeving.

Zie voor verdere informatie de website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Milieuklacht melden

Heb je klachten over het milieu, dan kun je rechtstreeks een milieuklacht indienen bij de omgevingsdienst. Voorbeelden hiervan zijn stankoverlast of geluidsoverlast van bedrijven.

Op de webpagina van de Omgevingsdienst staat welke klachten de omgevingsdienst behandelt en waar je moet zijn voor overige klachten. Op deze site staat ook een formulier voor het melden van een milieuklacht.

Bij een zeer dringende milieuklacht en/of calamiteiten kun je de omgevingsdienst bereiken via de milieuklachtentelefoon: (0320) 265 400. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Vragen

Voor vragen over de milieu wet- en regelgeving kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, de telefoon 088-63 33 000 of per e-mail naar info@ofgv.nl.

De omgevingsdienst is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening