Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Kamerbewoning en Woningsplitsing

Aan het verhuren van kamers of het splitsen van woningen zijn voorwaarden verbonden. Hieronder vind je meer informatie.

Woningsplitsing en kamerbewoning

Op 6 februari 2020 is het bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning vastgesteld. Op 23 april 2020 is de Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning 2020 in werking getreden.

Daarin staat dat het verboden is om gebouwen die bestemd zijn voor één huishouden te veranderen of te vergroten in twee of meer woningen. Ook mag je in een woning waar al meerdere huishoudens zijn gevestigd niet meer huishoudens toevoegen. Dit geldt voor heel Almere.

Dit besluit is onder meer opgesteld vanwege het stijgende aantal overlastklachten van omwonenden van kamerverhuur panden en gesplitste woningen.

De beleidsnota geeft kaders over in welke gevallen kamerbewoning en woningsplitsing is toegestaan in Almere. De aanleiding voor het opstellen van deze beleidsnota is de toegenomen druk op de leefbaarheid als gevolg van inbreiding door splitsing van woningen en kamerbewoning.

Heb je een initiatief met betrekking tot woningsplitsing of kamerbewoning? Neem dan contact op met een van de Relatiebeheerders om je initiatief mee te bespreken. Ga voor meer informatie naar de webpagina van relatiebeheer.

Lees de hele tekst van de beleidsnota Woningsplitsing en Kamerbewoning 

Bestaande kamerverhuurpanden en gesplitste woningen

Heb je een woning in bezit die je zelf of via een derde partij verhuurt voor kamerverhuur en je hebt 5 of meer kamers in die woning? Dan moet deze woning voldoen aan aanvullende brandveiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften komen uit het Bouwbesluit 2012. Vanuit de Rijksoverheid is hiervoor een informatiefolder (pdf, 0,91 Mb) uitgegeven.

LET OP: bij verhuur van 5 (of meer) kamers moet je ook een gebruiksmelding brandveiligheid doen via Omgevingsloket.

Er zijn bedrijven die jou hierbij kunnen adviseren en begeleiden.

Als rechtmatige eigenaar blijf je verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de woning. Informeer ook de buren over jouw plannen om de woning te verhuren.

Wonen in bedrijfspanden is niet toegestaan

Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente Almere mag je bedrijfspanden niet gebruiken of ombouwen om in te wonen. Dit komt onder meer omdat wonen onder een andere milieucategorie valt.

Bedrijfspanden voldoen ook niet aan de eisen die het Bouwbesluit aan een woning stelt aan veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Wonen in bedrijfspanden vormt ook een groot risico voor de bewoners bij een calamiteit, zoals brand.

Uitzondering hierop zijn de aangewezen bedrijfswoningen, als er een heldere en duidelijke link met de bedrijfsvoering is aangetoond. Bij onjuist gebruik van bedrijfspanden treedt de gemeente handhavend op.

Vragen

Kijk voor meer informatie bij Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Of neem gerust contact op of bel 14 036..

Handige links

Overige wet- en regelgeving

Overige informatie

Illustratie Almere skyline
Jouw mening