Direct naar paginainhoud

Kamerbewoning en woningsplitsing

Aan het verhuren van kamers of het splitsen van woningen zijn voorwaarden verbonden. Hieronder vind je meer informatie.

Woningsplitsing en kamerbewoning

Op 6 februari 2020 is het bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning vastgesteld. Op 23 april 2020 is de Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning 2020 in werking getreden.

Daarin staat dat het verboden is om gebouwen die bestemd zijn voor één huishouden te veranderen of te vergroten in twee of meer woningen. Ook mag je in een woning waar al meerdere huishoudens zijn gevestigd niet meer huishoudens toevoegen. Dit geldt voor heel Almere.

Dit besluit is onder meer opgesteld vanwege het stijgende aantal overlastklachten van omwonenden van kamerverhuur panden en gesplitste woningen.

De beleidsnota geeft kaders over in welke gevallen kamerbewoning en woningsplitsing is toegestaan in Almere. De aanleiding voor het opstellen van deze beleidsnota is de toegenomen druk op de leefbaarheid als gevolg van inbreiding door splitsing van woningen en kamerbewoning. Lees de hele tekst van de beleidsnota Woningsplitsing en Kamerbewoning.

Overweeg je woningsplitsing en/of kamerbewoning? Controleer eerst of je initiatief past binnen het geldende Omgevingsplan. Ga hiervoor naar de Regels op de Kaart in het Omgevingsloket.

Is jouw initiatief geschikt? Dan kun je een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Past dit niet binnen het geldende Omgevingsplan? Dan denkt de gemeente Almere met jou mee en wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor jouw initiatief. Neem in dat geval contact op of bel telefoonnummer 14 036.

Bestaande kamerverhuurpanden en gesplitste woningen

Heb je een woning in bezit die je zelf of via een derde partij verhuurt voor kamerverhuur en heb je 1 of meer kamers in die woning? Dan moet deze woning voldoen aan aanvullende brandveiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften komen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. 

Bij verhuur van 1 (of meer) kamers moet je ook een gebruiksmelding brandveiligheid doen via Omgevingsloket.

Er zijn bedrijven die jou hierbij kunnen adviseren en begeleiden.

Als rechtmatige eigenaar blijf je verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de woning. Informeer ook de buren over jouw plannen om de woning te verhuren.

Wonen in bedrijfspanden is niet toegestaan

Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente Almere mag je bedrijfspanden niet gebruiken of ombouwen om in te wonen. Dit komt onder meer omdat wonen onder een andere milieucategorie valt.

Bedrijfspanden voldoen ook niet aan de eisen die het Besluit Bouwwerken Leefomgeving aan een woning stelt aan veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Wonen in bedrijfspanden vormt ook een groot risico voor de bewoners bij een calamiteit, zoals brand.

Uitzondering hierop zijn de aangewezen bedrijfswoningen, als er een heldere en duidelijke link met de bedrijfsvoering is aangetoond. Bij onjuist gebruik van bedrijfspanden treedt de gemeente handhavend op.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening