Direct naar paginainhoud

Geheimhouding persoonsgegevens

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden jouw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wil je niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van jouw persoonsgegevens.

Als je geheimhouding wilt aanvragen bij de vorige gemeente waarin je stond ingeschreven, dan kun je dat bij die gemeente zelf aangeven. De gemeente verwerkt je verzoek binnen vier weken. Zodra je verzoek tot geheimhouding van jouw persoonsgegevens verwerkt is, ontvang je een bevestiging.

Wil je een geheimhouding van jouw persoonsgegevens aanvragen? Vraag dit online aan (DigiD verplicht). Zodra jouw verzoek tot geheimhouding verwerkt is, krijg je hiervan schriftelijk bericht.

Beperkingen geheimhouden persoonsgegevens

Er is geen geheimhouding van gegevens mogelijk voor overheidsinstanties zoals politie, justitie en gerechtsdeurwaarders. Ook advocaten hebben in bepaalde gevallen recht op het krijgen van jouw persoonsgegevens.

Voorwaarden

Je kunt geheimhouding van jouw persoonsgegevens aanvragen voor:

  • Jezelf;
  • Jouw kind(eren) tot 16 jaar.

Kinderen vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding doen. Als je onder curatele staat, kan jouw curator een aanvraag voor geheimhouding voor jou indienen.

Schriftelijk verzoek

Als je geen DigiD hebt, kun je je aanvraag voor geheimhouding ook doen door een brief naar de gemeente te sturen. Je kunt het sturen naar: 

Gemeente Almere
Afdeling Burgerzaken
Postbus 200
1300 AE Almere

Vermeld hierin je naam, adres en geboortedatum. Onderteken de brief en stuur een kopie van je identiteitsbewijs mee. Je BSN en je documentnummer mag je afschermen, als je dat wilt. Zodra jouw verzoek tot geheimhouding van je persoonsgegevens verwerkt is, ontvang je een brief van de gemeente.

Geheimhouding ongedaan maken

Wil je het verzoek tot geheimhouding van je persoonsgegevens ongedaan maken? Dit kan met je DigiD:

Je kunt ook een brief sturen naar de gemeente:

Gemeente Almere
Afdeling Burgerzaken
Postbus 200
1300 AE Almere

Vermeld hierin je naam, adres en geboortedatum. Onderteken de brief en stuur een kopie van je identiteitsbewijs mee. Geef aan dat je het geheimhoudingsverzoek ongedaan wilt maken. Zodra jouw verzoek tot geheimhouding van je persoonsgegevens ongedaan is gemaakt, ontvang je een brief van de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening