Direct naar paginainhoud

Rijbewijs

Je eerste rijbewijs vraag je aan bij de gemeente. Een verlenging of categorie-uitbreiding regel je bij de RDW. Je betaalt de kosten tijdens de aanvraag. Je kunt het rijbewijs op afspraak afhalen in het stadhuis.

Verlenging of categorie-uitbreiding via RDW

Een verlenging of categorie-uitbreiding van het rijbewijs gaat via de RDW. Laat een nieuwe pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotograaf of goedgekeurde fotocabine. Je kunt geen pasfoto gebruiken die je al hebt. Neem jouw huidige rijbewijs (of rijbewijsnummer) mee naar de fotograaf. Door de RDW erkende fotografen of fotocabines staan in de RDW-locatiewijzer.

De aanvraag voor de verlenging of categorie-uitbreiding kun je vervolgens regelen via de website van de RDW. Na 2 werkdagen kun je jouw rijbewijs afhalen bij de gemeente. Maak hiervoor een ophaalafspraak.

Verlenging of categorie-uitbreiding regelen

Aanvraag via de gemeente

Lukt het niet om jouw rijbewijs bij de RDW te verlengen, of vraag je voor het eerst een rijbewijs aan? In het stadhuis helpen we je op afspraak. 5 werkdagen na het moment van aanvraag kun je jouw rijbewijs afhalen in het stadhuis. Maak hiervoor een ophaalafspraak.

Als je snel een rijbewijs nodig hebt, kun je een spoedaanvraag doen. Geef tijdens jouw afspraak aan dat je een spoedaanvraag wilt doen. Als je het rijbewijs vóór 13.00 uur aanvraagt, kun je deze meestal de volgende werkdag na 10.00 uur op afspraak afhalen. Je betaalt voor de spoedaanvraag een hoger tarief.

Maak een afspraak 

Wat moet je meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto's. De pasfoto is maximaal 6 maanden oud.
 • Neem een pinpas mee. Je betaalt de kosten bij de aanvraag.

Neem daarnaast het huidige rijbewijs mee als je al een rijbewijs hebt.

Kosten

ProductKosten
Rijbewijs€ 44,65
Rijbewijs met spoed

€ 78,75

Gezondheidsverklaring

In de onderstaande gevallen heb je ook een gezondheidsverklaring van het CBR nodig: 

 • als je een rijbewijs voor vrachtwagen (categorie C) of bus (categorie D) wilt aanvragen;
 • als je een medische aandoening hebt;
 • als jouw rijbewijs verloopt op of na jouw vijfenzeventigste verjaardag.

Rijbewijs kwijt of gestolen

Ben je je rijbewijs kwijtgeraakt of is die gestolen? Dan is het belangrijk dat je dit registreert bij de RDW (DigiD nodig). Het rijbewijs wordt dan meteen ongeldig verklaard. Als de melding is geregistreerd bij de RDW, krijg je een brief om dit te bevestigen. Je kunt ook online een afspraak inplannen om de vermissing aan de balie bij Burgerzaken te laten registreren of bellen met telefoonnummer 14 036. 

Nieuw rijbewijs

Nadat je de melding hebt gedaan, kun je een nieuw rijbewijs aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Veelgestelde vragen rijbewijs

Hoe lang mag ik met een rijbewijs van buiten de EU rijden?

Met een rijbewijs van buiten de EU mag je maximaal 185 dagen rijden in Nederland. Het buitenlandse rijbewijs moet daarna omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Meer informatie over de voorwaarden vind je op de website van RDW.

Wat moet ik doen als ik geen keuring wil ondergaan (van de categorieën C en/of D), maar toch mijn rijbewijs wil verlengen of vernieuwen?

Als je geen keuring wilt ondergaan, dan kun je tijdelijk afstand doen van de categorieën C en/of D. Dat betekent dat je tijdelijk niet meer in het bezit bent van deze categorieën. Je vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan, waarbij je aangeeft dat je de categorieën C en/of D tijdelijk in de wacht wilt zetten. Een keuring is dan niet nodig. Bij verlenging of vernieuwing van jouw rijbewijs komen dan alleen de lichtere categorieën op jouw rijbewijs te staan.

Op het moment dat je weer gebruik wilt maken van de zware categorieën moet je alsnog de keuring ondergaan. Daarna moet je een nieuw rijbewijs aanvragen, zodat de zware categorieën weer worden bijgeschreven.

Wat heb ik nodig om mijn bromfietsrijbewijs aan te vragen?

Nadat je geslaagd bent voor zowel je theorie-examen als je praktijkexamen, mag je je bromfietsrijbewijs aanvragen.

Neem bij het aanvragen van een bromfietsrijbewijs (categorie AM) het volgende mee:

 • Een goedgelijkende, recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden);
 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Pinpas.

Je hebt voor het aanvragen geen toestemming nodig van een ouder.

 

Hoe zit het met de geldigheid van mijn rijbewijs als ik tussen de 65 en de 75 ben?

Benje op het moment dat je jouw rijbewijs aanvraagt, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is jouw vernieuwde rijbewijs geldig tot jouw 75e.

Ben je op het moment dat je jouw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar en verloopt jouw rijbewijs voor jouw 75e? Dan is jouw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Ben je op het moment dat je jouw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet je medisch gekeurd worden en is jouw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig. 

Kan ik tegelijkertijd een afspraak maken voor mijn verlopen rijbewijs en paspoort?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt beide afspraken tegelijkertijd plannen.

Mag ik mijn oude rijbewijs houden?

Wanneer je het nieuwe rijbewijs komt afhalen, moet je het oude rijbewijs inleveren.

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn rijbewijs al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 
 

Kan ik mijn rijbewijs aanvragen op de dag van mijn examen?

We raden je aan de dag na je examen een afspraak te plannen om je rijbewijs aan te vragen. Dan is het zeker dat alle gegevens geregistreerd staan.

Mogelijkheid om een rijbewijs aan te vragen zonder inlogfunctionaliteit

Tot invoering van de wet Digitale Overheid is er voor burgers die bezwaar hebben tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen kijk voor meer informatie op rdw.nl.

Wat is code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs dat achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Met de code 95 toon je aan dat je vakbekwaam bent. De code is vijf jaar geldig.

Als je de nascholingsuren voor code 95 hebt afgerond, verstuurt het CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar de RDW. Je ontvangt hiervan per e-mail bericht, zodat je een nieuw rijbewijs met code 95 aan kunt vragen.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

Waar kan ik code 95 op mijn rijbewijs laten plaatsen?

Heb je een Verklaring van Vakbekwaamheid (code 95) behaald en wil je een rijbewijs met code 95? Dan kun je dat persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak

Kies bij het maken van de online afspraak voor de categorie ‘rijbewijs’. 

Waar kan ik het laatste nieuws vinden over de 'aanvulling vervallen vrijstelling code 95'?

Voor meer nieuws over aanvulling vervallen vrijstelling code 95 kun je terecht op de pagina van RDW.

Welke Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen) zijn er?

Er bestaan drie soorten Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen): 

 • Enkele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig bij de eerste afgifte van een rijbewijs A, B, of BE als u jonger bent dan 75 jaar. Ook is deze verklaring nodig bij de afgifte van een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur vanwege een medische indicatie of als je vrijwillig een tussentijds onderzoek naar jouw geschiktheid wenst. In sommige gevallen is de enkele verklaring nodig voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs;
 • Dubbele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig voor afgifte/vernieuwing van een rijbewijs als je 75 jaar of ouder bent. Voor de enkele en dubbele verklaring geldt: als keuring door een arts nodig is, kun je naar jouw eigen huisarts gaan. Deze zal je echter meestal doorverwijzen naar een andere arts;
 • Gezondheidsverklaring C/D/E
  Deze verklaring is nodig bij een eerste aanvraag of vernieuwing voor de categorieën C, CE, D of DE. Een Arbo-arts moet de keuring doen.

Op de website van het CBR vind je meer informatie over de Gezondheidsverklaring.

Hoe kan ik mijn Nederlandse rijbewijs vernieuwen als ik in het buitenland woon?

Neem hiervoor contact op met de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Wat is 2toDrive?

2toDrive is in Nederland ingevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Door jongeren onder begeleiding te laten rijden kunnen zij onder relatief veilige omstandigheden rijervaring opdoen. Zo willen we het aantal ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn verminderen.

Voor meer informatie kijk je op de website van 2toDrive.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn rijbewijs aanvragen?

 • Een brommer/scooterrijbewijs (AM) kan worden aangevraagd vanaf 16 jaar.
 • Een autorijbewijs (B) kan worden aangevraagd vanaf 17 jaar, hiervoor is tot 18 jaar een begeleiderspas nodig.
 • Voor meer informatie kijk je op de website van 2toDrive.

Wat heb ik als 17-jarige nodig om mijn rijbewijs aan te vragen?

Neem bij het aanvragen van een rijbewijs het volgende mee: 

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • indien van toepassing: rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs);
 • een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;

Let op: voor de aanvraag van het rijbewijs moet de betaling van de begeleiderpas verwerkt zijn bij de RDW.

Je hebt geen toestemming nodig van een gezaghouder om het rijbewijs aan te vragen.

Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?

Een beperkende bepaling is bijvoorbeeld dat je niet elk voertuig mag besturen of dat je alleen in een aangepast voertuig mag rijden. 

Jouw rijbevoegdheid kan door verschillende redenen worden ingeperkt, bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte.

Je moet dan een nieuw rijbewijs aanvragen waar de inperking in is verwerkt.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie