Deelmobiliteit

Vanaf april 2022 zie je in Almere elektrische scooters, fietsen en auto’s staan die je tegen betaling kan gebruiken. Ze horen bij de pilot Deelmobiliteit. Bij deelmobiliteit hebben mensen toegang tot verschillende soorten vervoersmiddelen zonder dat zij deze zelf hoeven te bezitten. Deze voertuigen zijn op willekeurige of toegewezen plekken te vinden in de openbare ruimte. Verschillende partijen hebben hun interesse kenbaar gemaakt om in Almere deelvoertuigen aan te bieden. Om enigszins sturing te geven zijn wij met deze partijen in gesprek gegaan en gaan we met hen samenwerken in een pilot. De pilot start in april 2022 en duurt twee jaar. 

Waarom deze pilot?

Deelmobiliteit is een interessante ontwikkeling die positieve invloed heeft op diverse beleidsdoelen zoals ‘efficiënt ruimtegebruik’, ‘verduurzaming van de mobiliteit’, ‘inclusiviteit’ en ‘Almere als aantrekkelijke stad voor bewoner en bezoeker’. Op welke wijze deelmobiliteit past bij Almere en positief bijdraagt aan deze beleidsdoelen kan het beste onderzocht worden door het te proberen. 

Het blijkt dat autodelen een gunstig effect heeft op de vermindering van het autobezit en daarmee indirect op de parkeerdruk. Eén deelauto leidt, afhankelijk van de mate van verstedelijking, tot een reductie van het autobezit van 4 tot 11 auto’s. ook de aanwezigheid van de deeltweewielers als alternatief voor het autogebruik binnen de stad kan leiden tot een vermindering van het autobezit en daarmee een verlaging van de parkeerdruk. 

Aanbieders binnen de pilot

Gemeente Almere werkt samen met de bedrijven Go Sharing, TIER en MyWheels. Samen onderzoeken we op welke wijze deelmobiliteit en het concept ‘Mobility as a Service’ (MaaS) past bij Almere. Net zo makkelijk als je nu je eigen auto of fiets pakt of met de bus of trein reist kun je met een Maas app je reis van deur tot plannen en betalen. Binnen zo’n app zijn alle beschikbare vervoersmiddelen beschikbaar en zie je waar ze staan. 
Go Sharing en TIER starten in de omgeving van Almere Stad en breiden dit gebied en het aantal deeltweewielers snel uit. Naast de reeds aanwezige 17 deelauto’s van Greenwheels, is MyWheels sinds afgelopen januari gestart met het plaatsen van zeven elektrische deelauto’s in Almere. Afhankelijk van het gebruik breiden zij uit. Daarnaast moedigen wij andere deelauto-aanbieders aan om ook actief te worden in Almere. De voertuigen zullen gemonitord worden via het CROW Dashboard Deelmobiliteit. De voertuigen mogen overal in Almere staan. Enkel in delen van de stad waar mogelijk overlast kan ontstaan of waar nu al restricties zijn voor gewone voertuigen leggen wij beperkingen op. 

Bij wie kan ik een klacht, compliment of opmerking melden? 

Heb je een klacht, compliment of opmerking dan kan je je melden bij de aanbieders van deelmobiliteit. De aanbieders spreken de verantwoordelijke gebruiker aan op de klacht, zoals foutief parkeren. De gebruiker krijgt eerst een waarschuwing, de tweede keer een boete en de derde keer wordt het account van deze gebruiker geblokkeerd of opgeheven.

Voor GoSharing deeltweewielers

Via de link kun je jouw opmerking sturen: Go Sharing Een aanvraag indienen – GO Sharing (go-sharing.com). De aanbieders bespreken alle opmerkingen en klachten met gemeente Almere. Dat is onderdeel van de pilot.

Voor TIER deeltweewielers

Voor parkeeroverlast: bel het 020-telefoonnummer dat op de fiets staat. Dit is een automatisch nummer waar je het voertuignummer intoetst en een kort bericht kunt achterlaten.
Voor andere vragen/opmerkingen: https://tier-eu.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/76000022960-hoe-kan-ik-contact-opnemen-met-de-klantenservice-

Kosten gebruik deelvoertuigen

Je betaalt voor het gebruik per minuut. De tarieven worden door de aanbieders zelf bepaald. Om de gezonde fiets te bevoordelen ten opzichte van de scooter betaal je voor de scooter ook een starttarief.