Deelmobiliteit

In Almere staan elektrische scooters, fietsen en auto’s staan die je tegen betaling kan gebruiken. Ze horen bij de pilot Deelmobiliteit. Bij deelmobiliteit hebben mensen toegang tot verschillende soorten vervoersmiddelen zonder dat zij deze zelf hoeven te bezitten. De pilot duurt tot en met maart 2024.

Waarom deze pilot?

Deelmobiliteit is een interessante ontwikkeling die positieve invloed heeft op diverse beleidsdoelen zoals ‘efficiënt ruimtegebruik’, ‘verduurzaming van de mobiliteit’, ‘inclusiviteit’ en ‘Almere als aantrekkelijke stad voor bewoner en bezoeker’. Op welke wijze deelmobiliteit past bij Almere en positief bijdraagt aan deze beleidsdoelen kan het beste onderzocht worden door het te proberen.

Het blijkt dat autodelen een gunstig effect heeft op de vermindering van het autobezit en daarmee indirect op de parkeerdruk. Eén deelauto leidt, afhankelijk van de mate van verstedelijking, tot een reductie van het autobezit van 4 tot 11 auto’s. ook de aanwezigheid van de deeltweewielers als alternatief voor het autogebruik binnen de stad kan leiden tot een vermindering van het autobezit en daarmee een verlaging van de parkeerdruk.

Aanbieders binnen de pilot

Gemeente Almere werkt samen met de bedrijven GO Sharing, Check en MyWheels. Samen onderzoeken we op welke wijze deelmobiliteit en het concept ‘Mobility as a Service’ (MaaS) past bij Almere. Net zo makkelijk als je nu je eigen auto of fiets pakt of met de bus of trein reist kun je met een Maas app je reis van deur tot plannen en betalen. Binnen zo’n app zijn alle beschikbare vervoersmiddelen beschikbaar en zie je waar ze staan. De voertuigen mogen overal in Almere staan. Enkel in delen van de stad waar mogelijk overlast kan ontstaan of waar nu al restricties zijn voor gewone voertuigen leggen wij beperkingen op. 

Bij wie kan ik een klacht, compliment of opmerking melden?

Heb je een klacht, compliment of opmerking dan kan je je melden bij de aanbieders van deelmobiliteit. De aanbieders bespreken alle opmerkingen en klachten met gemeente Almere. Dat is onderdeel van de pilot.

Kosten gebruik deelvoertuigen

Je betaalt voor het gebruik per minuut. De tarieven worden door de aanbieders zelf bepaald. Om de gezonde fiets te bevoordelen ten opzichte van de scooter betaal je voor de scooter ook een starttarief.