Direct naar paginainhoud

Deelmobiliteit

In Almere staan elektrische scooters, fietsen en auto’s die je tegen betaling kunt gebruiken. Ze horen bij de pilot Deelmobiliteit. Bij deelmobiliteit kunnen mensen verschillende soorten vervoersmiddelen gebruiken zonder dat zij die zelf hoeven te bezitten. De pilot duurt tot en met maart 2024.

Waarom deze pilot?

Deelmobiliteit is een interessante ontwikkeling die positieve invloed kan hebben op diverse beleidsdoelen zoals ‘efficiënt ruimtegebruik’ en ‘Almere als aantrekkelijke stad voor bewoner en bezoeker’. Hoe deelmobiliteit past bij Almere en positief bijdraagt aan deze beleidsdoelen kunnen we het beste onderzoeken door het te proberen.

Autodelen heeft bijvoorbeeld een gunstig effect op de vermindering van het autobezit en daarmee indirect op de parkeerdruk. Eén deelauto leidt (afhankelijk van de mate van verstedelijking) tot een vermindering van het autobezit van 4 tot 11 auto’s. Ook deelfietsen of -scooters als alternatief voor het autogebruik binnen de stad kunnen leiden tot een vermindering van het autobezit en daarmee een verlaging van de parkeerdruk.

Aanbieders in de pilot

De gemeente Almere werkt samen met de bedrijven GO Sharing, Check en MyWheels. Samen onderzoeken we hoe deelmobiliteit en het concept ‘Mobility as a Service’ (MaaS) past bij Almere. Net zo makkelijk als je nu je eigen auto of fiets pakt of met de bus of trein reist, kun je met een Maas app je reis van deur tot plannen en betalen. In zo’n app zijn alle beschikbare vervoersmiddelen beschikbaar en zie je waar ze staan. De voertuigen mogen overal in Almere staan. Alleen in delen van de stad waar mogelijk overlast kan ontstaan of waar nu al restricties zijn voor gewone voertuigen, leggen wij beperkingen op. 

Tussentijdse rapportage

De gemeente voerde van april tot en met juni 2023 een onderzoek uit naar de pilot deelmobiliteit. Ben je benieuwd hoe de pilot tot nu toe verloopt? Lees de tussentijdse rapportage.

Bij wie kan ik een klacht, compliment of opmerking melden?

Heb je een klacht, compliment of opmerking dan kan je je melden bij de aanbieders van deelmobiliteit. De aanbieders bespreken alle opmerkingen en klachten met gemeente Almere. Dat is onderdeel van de pilot.

Kosten gebruik deelvoertuigen

Je betaalt voor het gebruik per minuut. De aanbieders bepalen zelf de tarieven. Om de gezonde fiets te bevoordelen ten opzichte van de scooter betaal je voor de scooter ook een starttarief.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening