Direct naar paginainhoud

Passende aanpak

Je hebt een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Almere. Wij nemen in beginsel altijd telefonisch contact met je op (informele aanpak), om te bespreken wat de beste behandelwijze is voor jouw bezwaarschrift (passende aanpak).

Informele aanpak

Een bezwaarschrift gaat vaak niet alleen over een juridisch probleem. Er kan meer aan de hand zijn. Wij willen graag telefonisch met je bespreken wat er allemaal speelt. De juridisch adviseur die je belt is niet betrokken geweest bij het besluit waartegen je een bezwaarschrift hebt ingediend. Hierdoor kan deze met een onbevangen blik, samen met jou, kijken wat de beste manier is om jouw bezwaarschrift te behandelen. In sommige gevallen is er een passende oplossing mogelijk. Het kan ook zijn dat je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek of een toelichting wenst op het genomen besluit. Tijdens het telefoongesprek kunnen ook de mogelijkheden besproken worden om je bezwaarschrift formeel verder te behandelen. Hieronder kun je alvast lezen welke mogelijkheden dat zijn: 

1. Hoorzitting: ambtelijk horen

Een juridisch adviseur die niet betrokken is bij het besluit waartegen je bezwaar hebt gemaakt, maakt met jou een afspraak voor een hoorzitting. Een medewerker van de beslisafdeling komt namens de gemeente naar de hoorzitting. Je kunt je bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De juridisch adviseur kan ook vragen stellen aan jou en de medewerker namens de gemeente, en maakt een verslag van het horen. De gemeente stuurt de beslissing op je bezwaarschrift naar je huisadres.

Termijn: je bezwaarschrift wordt in beginsel binnen 12 weken afgehandeld.

2. Hoorzitting: uit bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk. De voorzitter en de leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Almere. Je krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. Een medewerker komt namens de gemeente naar de hoorzitting. Je kunt jouw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan een toelichting geven en de commissie stelt vragen aan zowel jou als aan de medewerker van de gemeente. De secretaris van de bezwaarschriftencommissie maakt het verslag van de hoorzitting en de commissie brengt na de hoorzitting een advies ten behoeve van de beslissing op jouw bezwaarschrift. De gemeente neemt, met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, een beslissing en stuurt deze beslissing op jouw bezwaarschrift (met het advies van de commissie) naar je huisadres.

Termijn: je bezwaarschrift wordt in beginsel binnen 18 weken afgehandeld.

3. Afzien van horen

In vijf gevallen wordt je niet gehoord, namelijk als:

  • je hebt verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Dit is bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat jouw bezwaren duidelijk zijn en verder geen mondelinge toelichting van jouw zijde nodig is;
  • wij je nadrukkelijk vragen aan te geven om al dan niet gehoord te worden en je binnen deze gestelde redelijke termijn niet hebt gereageerd;
  • aan je bezwaarschrift geheel tegemoet wordt gekomen, zonder dat andere belanghebbenden daarvan nadeel ondervinden;
  • je bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bezwaar te laat is ingediend of als je niet op tijd de gevraagde gegevens heeft verstrekt;
  • je bezwaarschrift kennelijk ongegrond is. Dat is het geval als op voorhand duidelijk is dat je ongelijk hebt en daar geen twijfel over mogelijk is.

De bezwaarschriftencommissie brengt in deze gevallen een advies uit zonder je te horen. De gemeente neemt, met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, een beslissing op jouw bezwaarschrift en stuurt deze beslissing naar je huisadres.

Termijn: je bezwaarschrift wordt in beginsel binnen 18 weken afgehandeld.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Het telefoonnummer staat op de ontvangstbevestiging van je bezwaarschrift. 

Informele aanpak, weet jij wat dat is? In het filmpje legt Wethouder Julius Lindenbergh dit uit vanuit de blik van de Almeerder. We zijn ook de stad in gegaan om Almeerders zelf te vragen of zij de Informele aanpak kennen; of misschien wel herkennen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening