Skip to content

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of juist verloren? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Kijk op onze Facebookpagina voor spullen die gevonden zijn of om een oproep te plaatsen als u iets kwijt bent. Of kijk op de landelijke website verlorenofgevonden.nl. De gevonden voorwerpen kunnen zowel door de vinder als door de gemeente bewaard worden. Meer informatie vindt u in het protocol Verloren en gevonden voorwerpen.

Reisdocumenten

Een gevonden reisdocument moet u inleveren bij het gemeentehuis. Het document wordt niet teruggegeven aan de houder, maar vernietigd. Dit om het risico op (persoons)fraude te voorkomen.

Sleutels

Gevonden sleutels worden niet online geregistreerd, maar op het publicatiebord naast de hoofdingang van het stadhuis gehangen. Na 3 maanden worden ze vernietigd.

Leesbrillen

Gevonden leesbrillen worden niet online geregistreerd, maar bewaard bij de bestuursbalie in het stadhuis. U kunt hier langs gaan om te kijken of het ingeleverd is. 

Fietsen

Wanneer een fiets in goede staat is en NIET op slot staat, is het een gevonden voorwerp. Meld dit dan bij de gemeente via info@almere.nl, o.v.v. gevonden voorwerp.

Gevonden bankpassen / zorgpassen / ov-kaarten

Bankpassen: de pas wordt opgestuurd naar bank.
Zorgpassen: worden vernietigd.
Ov-kaarten: worden opgestuurd naar de klantenservice van de OV-chipkaart.

Rijbewijzen

Kunnen het beste worden ingeleverd bij de gemeente. Als de houder van het rijbewijs in Almere woont, wordt het rijbewijs maximaal 3 maanden bij de gemeente Almere bewaard. De eigenaar van het rijbewijs wordt per brief geïnformeerd. Als de houder van het rijbewijs buiten Almere woont wordt het rijbewijs opgestuurd naar de RDW.


Extra Info
De gemeente bewaart voorwerpen die minder waard zijn dan 450 euro drie maanden. Daarna worden ze verkocht, vernietigd, hergebruikt of geschonken aan een goed doel. Wanneer de vinder het voorwerp minimaal een jaar thuis heeft bewaard, mag diegene het houden. Ook als de vinder het gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring geeft, behoud deze het recht om eigenaar te worden.

De gemeente bewaart voorwerpen die meer waard zijn dan 450 euro een jaar. Als er binnen een jaar geen eigenaar is gevonden, wordt de vinder de eigenaar. De vinder ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Wat vindt u van onze website?