Direct naar paginainhoud

Dierenwelzijnsbeleid

In Almere vinden we dat we als gemeente niet alleen goed voor onze inwoners, maar ook voor onze dieren moeten zorgen. In Het Dierenwelzijnsbeleid 2022 staat wat we als gemeente doen als een dier bijvoorbeeld in nood is.

Wettelijke taken

Opvang gevonden gehouden dieren

De gemeente vangt dieren die gevonden worden, maar waarvan de eigenaar niet bekend is, op voor een periode van 14 dagen. Dit doet Dierenasiel Almere grotendeels.

Ondersteuning door brandweer en politie

Bij rampen, crisissen, brand en geneeskundige hulpverlening zorgen politie en brandweer voor de veiligheid van gehouden dieren. De Dierenbescherming helpt hierbij.

Opvang en vervoer dieren bij ontruimingen, arrestaties en gedwongen opname

Bij een huisontruiming, arrestatie of gedwongen opname zorgt de gemeente voor een geschikte opvang van (gehouden) dieren en vangt deze maximaal 13 weken op.

Extra taken

Naast de wettelijk vastgelegde taken, voeren we als gemeente extra taken uit die wij belangrijk vinden.

Vervoer gewonde dieren

Het vervoer van gevonden gehouden dieren en wilde dieren naar de geschikte opvangorganisaties neemt de gemeente als extra taak voor hun rekening. De Dierenambulance doet dit voor ons

Zorg voor wilde dieren

Het vervoer, de verzorging en de opvang van gevonden wilde dieren in nood neemt de gemeente als extra taak op zich. Deze dieren worden naar een organisaties gebracht waar we mee samenwerken.

Regiefunctie

In de dierenhulpverleningsketen vervult de gemeente een regiefunctie. We zien toe op de gehele dierenhulpketen en zetten ons in om de onderlinge samenwerking van de betrokken organisaties te bevorderen. We werken samen met dierenwelzijnsorganisaties

Landelijk beleid en wetgeving

Illustratie Almere skyline
Jouw mening