Direct naar paginainhoud

Vogelgriep

Als je een gewonde of dode vogel tegenkomt, is het belangrijk om deze niet aan te raken of op te pakken. Anders loop je het risico om vogelgriep te krijgen. Bij het vinden van een dode vogel kun je contact opnemen met de gemeente Almere. Voor een gewonde vogel kun je de dierenambulance inschakelen.

Vogelgriep, ook wel bekend als aviaire influenza of vogelpest, is een zeer besmettelijk virus dat pluimvee (zoals kippen, eenden en kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven, zwanen en kokmeeuwen) treft. Besmette vogels worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is klein.

Het vogelgriepvirus kan Nederland binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Vogels raken besmet met het virus door direct contact met besmette vogels, door inademing van het virus in de lucht of door contact met besmet materiaal zoals mest.

Raak niets aan en neem contact op

Het is belangrijk dat je gewonde of dode vogels niet aanraakt of oppakt. Zie je een dode vogel? Maak dan een Melding openbare ruimte bij de gemeente of bel 14 036. Dan kunnen wij deze vogel weg laten halen. Leeft de vogel nog en vertoont hij vreemd gedrag? Bijvoorbeeld sloomheid, kreupel lopen of hoesten? Neem dan contact op met de dierenambulance (088 - 81 13 340).

Als je een dode vogel in je tuin vindt, dus niet op gemeentegrond, volg dan de stappen van de rijksoverheid

Meer over vogelgriep

Informatie over vogelgriep bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Illustratie Almere skyline
Jouw mening