Beter lezen en schrijven

In Nederland zijn 1,3 miljoen (1 op de 9) mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. In Almere gaat het om ongeveer 13.000 mensen. Laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen, schrijven, spreken, luisteren, rekenen en met de computer omgaan om zich zelfstandig te redden in de maatschappij. Ze kunnen bijvoorbeeld hun (klein)kinderen niet voorlezen, niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer en hebben moeite met het invullen van werkbriefjes.

Jij kunt helpen!

Stap 1 herken de signalen: ‘ik ben mijn bril vergeten’, ‘kun je dat even voor mij invullen?’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel in’. Ook iemand die moeilijk met de computer overweg kan of die uitleg vraagt over schriftelijke informatie kan laaggeletterd zijn.

Stap 2 Ga het gesprek aan: Wanneer iemand aangeeft moeite te hebben met lezen en schrijven, vertel deze persoon dan:

  • dat hij/zij zich niet hoeft te schamen;
  • dat hij/zij nooit te oud is om te leren;
  • dat er speciale cursussen voor volwassenen zijn (in kleine groepen of zelfs één-op-één).

Stap 3 Wijs de persoon op de taalspreekuren in de nieuwe bibliotheek en het Flevoziekenhuis of op een van de andere les- en oefenmogelijkheden (zie hieronder).

Alsnog beter leren lezen en schrijven

Er zijn in Almere volop mogelijkheden om alsnog beter te leren lezen en schrijven. Daarvoor is het nooit te laat. Het is mogelijk om zelf te oefenen, samen met iemand anders of om een cursus te volgen. Dat kan bijvoorbeeld bij:

Samen oefenen

Samen met iemand anders oefenen is leerzaam en leuk. Vrijwilligers van Humanitas, De Schoor en de VMCA helpen je graag. Of ga naar het digiTaalhuis in de bibliotheek in Almere Stad voor meer informatie.

  • HUMANITAS: Taalent, taalondersteuning 
  • De nieuwe bibliotheek: taalinloopspreekuur
  • De Schoor: oefenen met lezen, schrijven en spreken
  • VMCA: project Taal in Huis. Dit is een project voor alle Almeerders die moeite hebben met lezen en schrijven en niet naar school kunnen (door lichamelijke of fysieke problemen, onregelmatige werktijden, mantelzorgtaken of schaamte). 
  • Het Gilde Almere/Samenspraak: de cursus samenspraak voor anderstaligen. 

Een cursus volgen

Het ROC van Flevoland, Stichting Prago en IVIO bieden taalcursussen aan.

Het is ook mogelijk om thuis aan de slag te gaan om beter te leren lezen en schrijven. Bijvoorbeeld op de website van Oefenen.nl.

Stichting lezen en schrijven

Kijk ook eens op de website van Stichting Lezen en Schrijven voor meer informatie en advies over laaggeletterdheid.