Marktplaatsvergunning

Ben je marktkoopman (m/v)? Dan kun je met jouw producten terecht op een van de Almeerse weekmarkten:

 • Almere Stad: Stadhuisplein en Stadhuispromenade op woensdag en zaterdag van 9.00 - 16.00 uur
 • Almere Buiten: Globeplein en Rio de Janeiroplein op donderdag van 9.00 - 14.00 uur
 • Almere Haven: Markt en Brink op vrijdag van 9.00 - 14.00 uur

Heb je als ondernemer belangstelling om op een weekmarkt in Almere te gaan staan? Neem dan contact met ons op. Dit kan op maandag t/m zondag via marktbeheer@almere.nl en van dinsdag t/m zaterdag via telefoonnummer 06 51 26 64 07. De marktmeester kan jou dan informeren over de mogelijkheden.

Marktplaatsvergunning

Voor een vaste standplaats op een van onze weekmarkten is een vergunning nodig. Wij geven op iedere markt per branche en het beschikbare aantal meters een aantal marktplaatsvergunningen uit. Deze vergunningen verlenen we voor onbepaalde tijd. Het eerste jaar is een proefjaar. Als je in dat jaar een overtreding hebt begaan van artikel 10 van de Marktverordening Almere 2019, kan de vergunning worden ingetrokken.

Een vergunninghouder mag onder voorwaarden zijn plaats laten innemen door een waarnemer. In het Marktreglement Almere 2019 staan de spelregels voor de markten. Hierin is onder meer de inrichting van de markt geregeld, de branche-indeling en de verplichtingen van de standplaatshouders.

Dagplaatsen en standwerkplaatsen

De marktmeester wijst alleen dagplaatsen en standwerkplaatsen toe aan houders van een meeloperpas of standwerkerpas. In het Marktreglement Almere 2019 staat op welk tijdstip, hoe en waar je je moet melden. Toewijzing van een dag-of standplaats kan alleen als er ruimte is in die branche en het aantal beschikbare meters.

Digitaal aanvragen, wijzigen of intrekken

  Je kunt gemakkelijk digitaal een marktplaatsvergunning aanvragen of een bestaande vergunning wijzigen of intrekken. Je hebt jouw (vaste) standplaatsnummer en besluitnummer nodig om de vergunning te wijzigen of in te trekken.

   Marktplaatsvergunning (inloggen met DigiD)

  Aanvraagformulieren

  Het aanvraagformulier voor een meeloper- of standwerkerpas kan je opvragen door te mailen naar marktbeheer@almere.nl.

  De afhandeltermijn 

  Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, als je alle vereiste stukken hebt ingediend.

  Marktmeester

  De marktmeesters zijn het aanspreekpunt op de markt en zijn via marktbeheer@almere.nl of telefoonnummer 06-51 26 64 07.

  Kosten

  Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de Marktgelden 2023.

  Verzenden

  Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld en ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur de aanvraag vervolgens naar het volgende e-mailadres:info@almere.nl 

  of per post naar:
  Gemeente Almere
  Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
  Postbus 200
  1300 AE  ALMERE