Direct naar paginainhoud

Informatie Toerisme & Recreatie in Almere

Toerisme is volop in ontwikkeling in Nederland en de vrijetijdsbesteding groeit. Almere biedt dan ook volop kansen voor de toerisme en recreatie. Steeds meer Nederlandse en internationale bezoekers komen naar de stad.

Toerisme & Recreatie in Almere

De Almeerse aantrekkingskracht zit vooral in de bijzondere combinatie van nieuwe stedelijkheid en natuur, architectuur en fiets-, vaar- en wandelroutes (op de website van de VVV kunt u zien wat Almere te bieden heeft). Almere ligt bovendien op een steenworp afstand van Amsterdam en centraal in Nederland. In de regio Amsterdam wordt actief gewerkt aan de spreiding van toeristen en Almere kan daar zeker een rol in spelen en heeft ook wat te bieden. Verder zal in Almere zelf vanwege de beoogde groei van de stad de vraag naar vrijetijdsvoorzieningen alleen maar toenemen.

Voor Almere is toerisme en recreatie dan ook een kans. De gemeente vindt het belangrijk bewoners en bezoekers een mooie omgeving te bieden waar volop gerecreëerd kan worden. Bezoekers maken kennis met Almere en haar kwaliteiten en merken dat het hier prettig wonen werken en recreëren is. Daarnaast zorgen bezoekers simpelweg voor een groei in bestedingen en  dragen zij bij aan de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau van de stad.

De gemeente Almere werkt de komende jaren samen met stakeholders verder aan de versterking van speerpuntgebieden en -thema’s. In de Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2030 (PDF, 19,6 MB) zijn deze benoemd.Een voorbeeld is Almere Centrum, een gebied met meer dan 400 winkels en bijzondere architectuur, dat nu al grote aantrekkingskracht heeft. Door samenwerking met marktpartijen blijft dit gebied zich verder door ontwikkelen tot een gebied met een levendige mix van ontmoeten, studeren, wonen en werken. De waterrecreatie is een voorbeeld van een sector waar  nadrukkelijk kansen liggen voor Almere. Door optimalisering van vaarroutes en bijbehorende voorzieningen wil Almere de toekomstige vaarrecreant uitnodigen Almere te bezoeken en Almere vanaf het water te beleven.  

Vanuit de Economische Agenda wordt daarnaast ook gewerkt aan het op orde brengen van de toeristisch recreatieve basisvoorzieningen voor bewoners en bezoekers: bijvoorbeeld door de verbetering van het bestaande fietsknooppuntensysteem, de informatievoorziening op websites, de toeristische bewegwijzering, en de vaarroutes. Daarnaast werkt Almere samen met ondernemers aan aantrekkelijke programma’s en arrangementen.

Ziet u toeristische of recreatieve kansen in Almere en wilt u die graag benutten? Laat ons via het contactformulier weten wat uw plannen zijn!

Illustratie Almere skyline
Jouw mening