Circulaire economie & Energietransitie

Almere staat er economisch gezien goed voor. Maar er ligt ook een uitdaging omdat er de komende jaren een flinke groei van de stad is voorzien. Dat vraagt investeringen in de economische structuur, in het vestigingsklimaat en in de gemeentelijke dienstverlening. In de Economische Agenda staat een aantal aanbevelingen om te werken aan een solide, volwassen en weerbaar lokaal economisch klimaat. Een daarvan is de focus op een aantal kansrijke sectoren. Circulaire economie en duurzaamheid is een van die sectoren.

Circulaire bedrijvigheid is een kleine, maar groeiende sector, waarin Almere één van de koplopers in de regio is. De circulaire economie is op dit moment een nichemarkt met 5% van de gehele economie in Nederland, die de komende jaren sterk gaat groeien. Dat biedt Almere de kans om meer werkgelegenheid naar de stad te halen. Er is onderscheid tussen primaire, ondersteunende en indirecte circulaire bedrijvigheid. Primaire bedrijvigheid zorgt dat grondstofkringlopen gesloten worden en vormt de kern van de circulaire economie. Ondersteunende circulaire werkgelegenheid maakt versnelling en opschaling van de hiervoor benoemde primaire circulaire activiteiten mogelijk. Indirecte circulaire werkgelegenheid betreft sectoren die diensten leveren aan primaire en ondersteunende circulaire activiteiten.