Direct naar paginainhoud
menu

Start-ups / Scale-ups

Almere staat er economisch gezien goed voor. Maar er ligt ook een uitdaging omdat er de komende jaren een flinke groei van de stad is voorzien. Dat vraagt investeringen in de economische structuur, in het vestigingsklimaat en in de gemeentelijke dienstverlening. In de Economische Agenda staat een aantal aanbevelingen om te werken aan een solide, volwassen en weerbaar lokaal economisch klimaat. Een daarvan is de focus op een aantal kansrijke sectoren. Daarvan vormen start-ups en scale-ups een belangrijke.

Start-ups en scale-ups dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de Almeerse economie. Ze kunnen extra werkgelegenheid opleveren vanwege hun schaalbaarheid en het groeipotentieel. Almere telt jaarlijks een groot aantal startende ondernemingen en dus een potentieel voor groei. Daarnaast telt Almere een beperkt aantal grote (internationale) bedrijven. Voor beide type bedrijven is samenspel tussen ondernemers, talent, nieuwe kennis en leiderschap van belang. Bedrijven met groeiambitie en – potentie kunnen dan makkelijker aansluiting vinden bij groeikapitaal, bij eerste klanten die ook een rol hebben bij de marktintroductie, bij talent en bij kennisinstellingen. Ze kunnen elkaar ook makkelijker (digitaal) ontmoeten en netwerken met de diverse partijen binnen de start-up & scale-up community. 

Start-ups vestigen zich veelal niet op traditionele bedrijventerreinen. Zij geven de voorkeur aan een urbane werkomgeving met nabijheid van kennisinstellingen, talent en informele werkplekken. Alle reden om speciale aandacht aan te geven co-working plekken en broedplaatsen. We zullen voor de start-ups en scale-ups de focus leggen op de groeisector ICT-Tech.

Wat vindt u van onze website?