Direct naar paginainhoud

Betaalbaar voor iedereen

Gemeente Almere wil alle kinderen een goede start bieden. Daarom zorgen we voor genoeg voorscholen in Almere, die ook voor iedereen betaalbaar zijn. Je kunt in sommige gevallen kinderopvangtoeslag krijgen. Als je geen recht op kinderopvangtoeslag hebt, dan betaal je een kleine eigen bijdrage die afhangt van jouw inkomen.

Kinderopvangtoeslag

Als jouw kind naar een geregistreerde dagopvang, voorschool of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kun je mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Hoe hoger het inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. 

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt jouw kind in belangrijke mate;
 • Het kinderopvangcentrum of gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
 • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kinderopvangcentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
 • Jij en jouw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet je in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

 • Je bent co-ouder;
 • Je hebt kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
 • Je stopt met werken of wordt werkloos;
 • Jouw toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst.

Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming

Als jouw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kun je als zzp'er kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je besteedt aan jouw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die:

 • je in rekening brengt bij jouw klanten;
 • je besteedt aan jouw bedrijfsadministratie
 • je nodig hebt om offertes te maken of jouw website bij te houden
 • je besteedt aan het volgen van cursussen of trainingen voor jouw bedrijf.

Reistijd voor woon-werkverkeer mag je niet meerekenen als gewerkte uren.

Ouderbijdrage

Als je als ouder(s)/verzorger(s) geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente een deel van de kosten. Je betaalt per maand alleen een ouderbijdrage. Het bedrag is afhankelijk van jouw inkomen. Ook als jouw kind een VVE-indicatie heeft gekregen, gelden deze regels. Je kind mag wel kosteloos meer uren gebruik maken op de voorschool.

Bereken de ouderbijdrage

Je kunt de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024 gebruiken om het tarief voor de ouderbijdrage te berekenen.

Rekenvoorbeeld

De gemeente Almere heeft om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) de ouderbijdrage voor deze peuters gebaseerd op een maximale afname van 8 uur. Voor de extra 8 uur die als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 16 uur) wordt geen extra ouderbijdrage in rekening gebracht.

Bij de gemeente Almere bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 8 uur x € 0,36 = € 115,20 per jaar (€ 9,60 per maand)

Let op: Vanaf 1 augustus 2020 gelden nieuwe regels voor de minimum omvang van het VE aanbod. De gemeente Almere heeft er voor gekozen om reeds vanaf 1 januari 2020 te starten met een aanbod van gemiddeld 16 uur per week.

Meld het als er iets verandert in je situatie

Verandert jouw inkomen of het aantal uren opvang dat je afneemt? Pas dan meteen je gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan via Mijn Toeslagen of via de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening