Buurt AED

Per jaar krijgt 1 op de 1.000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om een hartstilstand te overleven, is hoger als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Wij willen bewoners die hier actie op ondernemen in hun wijk ondersteunen. Daarom bieden wij vanaf 2021 een tegemoetkoming aan voor de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Dagelijks zijn er reanimaties in Almere. Onderdeel van een goede reanimatie is het inzetten van een AED. Omdat veel AED’s binnen staan, kunnen ze niet 24/7 gebruikt worden als het gebouw gesloten is. Daarom bieden we een bijdrage in de kosten voor een nieuwe AED. De voorwaarde is dat de AED buiten komt te hangen en dat je die aanmeldt bij het oproepsysteem HartslagNu. De bijdrage geldt niet voor een al aangeschafte AED die nu binnen hangt en dan buiten wordt opgehangen. De meldkamer van de ambulancedienst gebruikt de informatie in HartslagNu om mensen op te roepen de dichtstbijzijnde AED op te halen als er sprake is van een hartstilstand.

Tegemoetkoming kosten bij aanschaf AED

Inwoners van Almere kunnen een bijdrage aanvragen voor een AED. De tegemoetkoming voor een AED bedraagt maximaal 750 euro. Je krijgt het bedrag als de rest van het bedrag voor de AED beschikbaar is. Hiervoor lever je een begroting aan. De tegemoetkoming geldt voor AED’s die na 1 januari 2022 zijn aangeschaft. Tot en met 31 december 2022 kun je een aanvraag voor tegemoetkoming indienen. De gemeente ondersteunt maximaal 14 buurtinitiatieven tot het maximale bedrag voor de aanvragen van €10.500 is bereikt.

De spelregels

 • de aanvraag moet ingediend worden door een bewoner van Almere, voor zijn straat/wijk;
 • de bijdrage is éénmalig en je kan niet nogmaals een aanvraag doen voor vervanging, onderhoud of (vervolg) opleiding van vrijwilligers;
 • het is een aanmoedigingsbijdrage die aansluit bij een crowdfunding- of andere fondsenwerfactie;
 • er wordt maximaal € 750 per aanvraag toegekend;
 • we keren de bijdrage pas uit wanneer als het gehele bedrag is behaald, samen met de tegemoetkoming van de gemeente;
 • de aanvraag beschrijft niet alleen de aanschaf, maar ook de duurzame verankering van het initiatief door scholing, verzekering en verbinding in de wijk (draagvlak). De aanvrager draagt zelf verantwoordelijkheid voor plaatsing, onderhoud, gebruik en training van voldoende hulpverleners;
 • de aanvraag bevat de volgende bijlagen: offerte(s)/rekening(en) van de AED en/of buitenkast; onderbouwing plek AED en is ondertekend door een bewoner.
 • aangeschafte AED’s moeten buiten komen te hangen en toegankelijk zijn voor de buurt en duidelijk worden gecommuniceerd in de buurt.
 • verplichte aanmelding van de AED bij Hartslag.Nu, zodat de AED breder gebruikt kan worden en zichtbaar is voor andere hulpverleners in een noodsituatie;
 • per kalenderjaar verlenen wij aan maximaal 14 AED’s een bijdrage in heel Almere, op volgorde van binnenkomst;
 • in een straal van 500 meter van een toegekende AED worden geen nieuwe initiatieven ondersteund.

Download hier het aanvraagformulier Wijkbudget. Hier vind je ook aanvullende spelregels over financiële en inhoudelijke verslaglegging en draagvlak in jouw wijk.
Open dit aanvraagformulier in Chrome en niet in Internet Explorer.

Je kunt de tegemoetkoming van de gemeente combineren met andere crowdfundingsacties of een inzamelingsactie via buurtaed.nl. De bijdrage vragen we terug als de AED niet wordt aangeschaft.

Bent je nog geen burgerhulpverlener? Leer reanimeren!

Iedereen vanaf 18 jaar kan leren reanimeren door hiervoor een cursus van circa 4 uur te volgen. Je wordt dan burgerhulpverlener. De kosten van deze cursus worden mogelijk door je zorgverzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het wordt aangeraden om jaarlijks een herhalingscursus te volgen en je moet dat minimaal eens in de 2 jaar doen om burgerhulpverlener te blijven. Als je bent opgeleid, kun je je aanmelden bij HartslagNu.nl. Dat is een systeem dat gebruikt wordt door de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer kan je dan oproepen als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.

Meer informatie over reanimatiecursussen en AED’s

 • Op Hartstiching.nl staat meer informatie over burgerhulpverlening, het aanbod van reanimatiecursussen en (de aanschaf van) een AED.
 • Het Rode Kruis: in de cursus Reanimatie en AED leer je reanimeren en hoe je een AED gebruikt.
 • HartslagNu is het oproepsysteem dat de Ambulancedienst in deze regio gebruikt voor het oproepen van burgerhulpverleners en het inzetten van AED’s. Burgerhulpverleners en AED’s moeten daar dus worden aangemeld.