Buurt AED

Per jaar krijgen 1 op de 1000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om een hartstilstand te overleven, kan worden verhoogd als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Gemeente Almere wil bewoners die hier initiatieven op willen nemen in hun wijk ondersteunen. Daarom biedt zij vanaf 2021 een tegemoetkoming aan voor de aanschaf van een AED.

Dagelijks vinden er reanimaties plaats in Almere. Onderdeel van een goede reanimatie moet het inzetten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) zijn. Omdat veel AED’s binnen staan, kunnen ze niet 24/7 gebruikt worden als het gebouw gesloten is. De gemeente biedt daarom een bijdrage in de kosten voor een nieuwe AED. De voorwaarde is dat de AED buiten komt te hangen en dat je deze aanmeldt bij het oproepsysteem HartslagNu. Het geldt niet voor een al aangeschafte AED die nu binnen hangt en dan buiten wordt opgehangen. De meldkamer van de ambulancedienst gebruikt de informatie in HartslagNu om mensen op te roepen de dichtstbijzijnde AED op te halen als er sprake is van een hartstilstand.

Tegemoetkoming kosten bij aanschaf AED

Inwoners kunnen een bijdrage aanvragen voor een AED. De tegemoetkoming voor een AED bedraagt maximaal 750 euro. U krijgt het bedrag als de rest van het bedrag voor de AED beschikbaar is. Hiervoor levert u een begroting aan. De tegemoetkoming geldt voor AED’s die na 1 januari 2021 zijn aangeschaft. Tot en met 31 december 2021 kunt u een aanvraag voor tegemoetkoming indienen. De gemeente ondersteunt maximaal 14 buurtinitiatieven tot het maximale bedrag voor de aanvragen van €10.500 is bereikt.

De spelregels

 • de aanvraag moet ingediend worden door een bewoner van Almere, voor zijn straat/wijk;
 • de bijdrage is éénmalig en men kan niet nogmaals een aanvraag doen voor vervanging, onderhoud of (vervolg) opleiding van vrijwilligers;
 • het is een aanmoedingsbijdrage die aansluit bij een crowdfunding- of andere fondsenwerfactie;
 • er wordt maximaal € 750 per aanvraag toegekend;
 • we keren de bijdrage pas uit wanneer als het gehele bedrag is behaald, samen met de tegemoetkoming van de gemeente;
 • de aanvraag beschrijft niet alleen de aanschaf maar ook de duurzame verankering van het initiatief d.m.v. scholing, verzekering en verbinding in de wijk (draagvlak). De aanvrager draagt zelf verantwoordelijkheid voor plaatsing, onderhoud, gebruik en training van voldoende hulpverleners;
 • de aanvraag bevat de volgende bijlagen: offerte(s)/rekening(en) van de AED en/of buitenkast; onderbouwing plek AED en is ondertekend door een bewoner.
 • aangeschafte AED’s moeten buiten komen te hangen en toegankelijk zijn voor de buurt en duidelijk worden gecommuniceerd in de buurt.
 • verplichte aanmelding van de AED bij Hartslag.Nu, zodat de AED breder gebruikt kan worden en zichtbaar is voor andere hulpverleners in een noodsituatie;
 • per kalenderjaar verlenen wij aan maximaal 14 AED’s een bijdrage in heel Almere, op volgorde van binnenkomst;
 • in een straal van 500 meter van een toegekende AED worden geen nieuwe initiatieven ondersteund.

Download hier het aanvraagformulier Wijkbudget (iets naar beneden scrollen, daar staat het formulier). Hier vindt u ook aanvullende spelregels m.b.t. financiële en inhoudelijke verslaglegging en draagvlak in uw wijk.

We attenderen u er op dat u de tegemoetkoming van de gemeente kunt combineren met andere crowdfundingsacties of een inzamelingsactie via www.buurtaed.nl. De bijdrage vragen we terug als de AED niet wordt aangeschaft.

Bent je nog geen burgerhulpverlener? Leer reanimeren!

Iedereen vanaf 18 jaar kan leren reanimeren door hiervoor een cursus van circa 4 uur te volgen. Je wordt dan burgerhulpverlener. De kosten van deze cursus worden mogelijk door je zorgverzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het wordt aangeraden om jaarlijks een herhalingscursus te volgen en je moet dat minimaal eens in de 2 jaar doen om burgerhulpverlener te blijven. Als je bent opgeleid, kun je je aanmelden bij HartslagNu. HartslagNu is een systeem dat gebruikt wordt door de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer kan je dan oproepen als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.

Meer informatie over reanimatiecursussen en AED’s

 • Op Hartstiching.nl staat meer informatie over burgerhulpverlening, het aanbod reanimatiecursussen en (de aanschaf van) een AED.
 • Het Rode Kruis: In de cursus Reanimatie en AED leer je reanimeren en hoe je een AED gebruikt.
 • HartslagNu is het oproepsysteem dat de Ambulancedienst in deze regio gebruikt voor het oproepen van burgerhulpverleners en het inzetten van AED’s. Burgerhulpverleners en AED’s dienen daar dus te worden aangemeld.