Direct naar paginainhoud
menu

Subsidie AED

Per jaar krijgen 1 op de 1000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om een hartstilstand te overleven, kan worden verhoogd als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Gemeente Almere wil bewoners die hier initiatieven op willen nemen in hun wijk ondersteunen. Daarom biedt zij vanaf 2021 een subsidie aan voor de aanschaf van een AED.

Dagelijks vinden er reanimaties plaats in Almere. Onderdeel van een goede reanimatie moet het inzetten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) zijn. Omdat veel AED’s binnen staan, kunnen ze niet 24/7 gebruikt worden als het gebouw gesloten is. De gemeente biedt daarom een tegemoetkoming in de kosten voor een nieuwe AED (Let op!: Dus geen subsidie voor een al aangeschafte AED die nu binnen hangt en die dan buiten opgehangen wordt), onder de voorwaarde dat de AED buiten komt te hangen en dat u deze aanmeldt bij het oproepsysteem HartslagNu. De meldkamer van de ambulancedienst gebruikt de informatie in HartslagNu om mensen op te roepen de dichtstbijzijnde AED op te halen als er sprake is van een hartstilstand.

Subsidieregeling

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor een AED. De subsidie voor een AED bedraagt maximaal 750 euro, en wordt alleen uitgekeerd als de rest van het bedrag voor de AED beschikbaar is, hiervoor levert u een begroting aan. Subsidie kan worden aangevraagd voor AED’s die na 1 januari 2021 zijn aangeschaft. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2021 worden ingediend, de gemeente ondersteunt maximaal 14 buurtinitiatieven tot het subsidieplafond van €10.500 is bereikt.

De spelregels

 • de aanvraag moet ingediend worden door een bewoner van Almere, voor zijn straat/wijk;
 • de bijdrage is éénmalig en men kan niet nogmaals een aanvraag doen voor vervanging, onderhoud of (vervolg) opleiding van vrijwilligers;
 • het is een aanmoedingsbijdrage die aansluit bij een crowdfunding- of andere fondsenwerfactie;
 • er wordt maximaal € 750 per aanvraag toegekend;
 • we keren de bijdrage pas uit wanneer, met deze bijdrage erbij, het gehele bedrag is behaald;
 • de aanvraag beschrijft niet alleen de aanschaf, maar ook de duurzame verankering van het initiatief d.m.v. scholing, verzekering en verbinding in de wijk (draagvlak). De aanvrager heeft zelf de verantwoordelijkheid voor plaatsing, onderhoud en gebruik en voor het trainen en getraind houden van voldoende hulpverleners;
 • de aanvraag bevat de benodigde bijlagen, te weten: offerte(s)/rekening(en) van de AED en/of buitenkast; onderbouwing plek AED en dient te zijn ondertekend door een bewoner.
 • aangeschafte AED’s moeten buiten komen te hangen en toegankelijk zijn voor de buurt en duidelijk worden gecommuniceerd in de buurt.
 • verplichte aanmelding van de AED bij Hartslag.Nu, zodat de AED breder gebruikt kan worden en zichtbaar is voor andere hulpverleners in een noodsituatie;
 • per kalenderjaar verlenen wij aan maximaal 14 AED’s een bijdrage in heel Almere, op volgorde van binnenkomst;
 • in een straal van 500 meter van een toegekende AED worden geen nieuwe initiatieven ondersteund.

Download hier het aanvraagformulier Wijkbudget (iets naar beneden scrollen, daar staat het formulier). Hier vindt u ook aanvullende spelregels m.b.t. financiële en inhoudelijke verslaglegging en draagvlak in uw wijk.

We attenderen u er op dat u de subsidie van de gemeente kunt combineren met andere crowdfundingsacties of een inzamelingsactie via www.buurtaed.nl. De subsidie dient uiteraard te worden teruggestort als de AED niet wordt aangeschaft.

Bent u nog geen burgerhulpverlener? Leer reanimeren!

Iedereen vanaf 18 jaar kan leren reanimeren door hiervoor een cursus van circa 4 uur te volgen. U wordt dan burgerhulpverlener. De kosten van deze cursus worden mogelijk door uw zorgverzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het wordt aangeraden om jaarlijks een herhalingscursus te volgen en u moet dat minimaal eens in de 2 jaar doen om burgerhulpverlener te blijven. Als u bent opgeleid, kunt u zich aanmelden bij HartslagNu. HartslagNu is een systeem dat gebruikt wordt door de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer kan u dan oproepen als iemand in uw buurt een hartstilstand krijgt.

Meer informatie over reanimatiecursussen en AED’s

 • Op Hartstiching.nl vindt u meer uitleg over burgerhulpverlening, het aanbod reanimatiecursussen en (de aanschaf van) een AED.
 • Het Rode Kruis: In de cursus Reanimatie en AED leer je reanimeren en hoe je een AED gebruikt.
 • HartslagNu is het oproepsysteem dat de Ambulancedienst in deze regio gebruikt voor het oproepen van burgerhulpverleners en het inzetten van AED’s. Burgerhulpverleners en AED’s dienen daar dus te worden aangemeld.
Wat vindt u van onze website?