Erepenning

De gemeente Almere heeft in 1999 een gemeentelijke erepenning ingesteld. Die is vooral bedoeld voor Almeerse inwoners die zich hebben ingezet voor de Almeerse samenleving.

Ook personen die buiten Almere wonen, komen in aanmerking als zij aan de criteria voldoen. Deze onderscheiding is niet bedoeld voor een afscheid, tenzij het gaat om de maatschappelijk relevante inzet.

Wie verdient een erepenning?

De criteria voor een erepenning zijn:

Buitengewone inzet voor de samenleving van Almere. Hierbij kijken we naar de sociale samenhang en verbinding met de stad en het werk van de betrokkene. Wat is de toegevoegde waarde voor de (duurzame) samenleving? Denk aan:

 • vrijwilligerswerk (ook in het verenigingsleven en andere hand- en spandiensten)
 • het organiseren en mogelijk maken van activiteiten
 • opvallende prestaties en werkzaamheden
 • anderen stimuleren
 • ambassadeur zijn voor de samenleving in de stad
 • inspirerend optreden zonder eigenbelang, door doorzettingsvermogen en/of creatief denken/handelen
 • inzet voor langere tijd, met maatschappelijke betekenis en uitstraling
 • actuele en diverse activiteiten
 • inzet voor het behoud van werkgelegenheid
 • minimaal 10 jaar actieve inzet voor de samenleving, of extreem intense inzet
 • een uitzonderlijke incidentele actie met een zeer positieve invloed op de Almeerse samenleving

Een onafhankelijke commissie met vertegenwoordigers uit de politiek, zakenleven en welzijn beoordeelt de aanvragen. Deze commissie brengt advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college besluit wie de erepenning krijgt.

Iemand voordragen voor een erepenning

Zowel de gemeente als inwoner(s), instellingen, organisaties en bedrijven (binnen of buiten Almere) kunnen een voorstel doen. De uitreiking kan het hele jaar door plaatsvinden. Aanvragen moeten minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend.

Een voordracht bestaat uit een CV van de kandidaat, een uitgebreide motivatie en brieven van betrokkenen die het voorstel ondersteunen.

Kandidaten kunnen het hele jaar worden voorgedragen. Mail naar Team Externe Betrekkingen via externebetrekkingenverberg dit@almere.nl. als je meer informatie wilt of iemand wilt voordragen.