Direct naar paginainhoud

Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten

Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en verschillende gemeentes hebben in kaart gebracht waar in de provincie Flevoland explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn achtergebleven. Het is de eerste keer in Nederland dat een hele provincie is onderzocht.

Wat zijn ontplofbare oorlogsresten?

Ontplofbare oorlogsresten zijn resten die zijn overgebleven vanuit oorlogshandelingen ten tijde van de 1e en 2e wereldoorlog. Hierbij kun je denk aan schietoefeningen vanaf het Oude Land rondom de 1e Wereldoorlog en aan schietoefeningen, luchtgevechten boven het toenmalige IJsselmeer en afgeworpen bommen tijdens de 2e Wereldoorlog.

Bij de drooglegging van de polders zijn veel van deze ontplofbare oorlogsresten geruimd. Toch wil de overheid graag weten of er nog ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn, waar deze liggen en of deze een gevaar vormen.

Grondonderzoek bij beoordeling van dijken

Bij veel projecten doen we vooraf grondonderzoek. Daar hoort meestal een onderzoek bij naar ontplofbare oorlogsresten (OO), ook vaak niet gesprongen explosieven (NGE) genoemd. Voor Waterschap Zuiderzeeland is dit onderzoek nodig bij diverse projecten en dijkversterkingen, zoals bij de versterking van de Drontermeerdijk en de IJsselmeerdijk. Vandaar dat Zuiderzeeland op initiatief dit onderzoek voor zijn hele beheergebied heeft uitgevoerd.

Bodembelastingkaart

De Flevopolder was tijdens de oorlog nog water. Daarom is het historisch vooronderzoek naar achtergebleven explosieven anders gedaan dan op andere plekken in Nederland. Het resultaat van dit onderzoek is de bodembelastingkaart. Op deze kaart is te zien waar een verhoogd risico is om niet-ontplofte oorlogsresten te vinden. Voor aandachtsgebieden en verdachte gebieden staat wat te doen bij werkzaamheden in het betreffende gebied. Het onderzoek is nog niet klaar. De gemeente Almere laat op dit moment tot detailniveau haar hele grondgebied onderzoeken.

Veelgestelde vragen Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten

Ik zie een auto rijden met explosieven opsporing erop, moet ik mij zorgen maken?

Nee je hoeft je geen zorgen te maken, de auto’s rijden voor preventief onderzoek rond.

Ik wil een uitbouw plaatsen, moet ik onderzoek laten doen?

Kijk op de bodembelastingkaart of je in verdacht gebied woont. Als dit zo is, moet je onderzoek laten doen wanneer je dieper wilt graven dan 1,5 meter of wilt gaan heien.

Ik moet een onderzoek laten uitvoeren op mijn perceel, welk bedrijf kan ik opdracht geven?

Op de website explosievenopsporing.nl/leden staat welke bedrijven onderzoek op je perceel kunnen uitvoeren.

Wie betaalt de kosten van het onderzoek?

Je betaalt de kosten van het onderzoek zelf. Als er explosieven worden gevonden, zijn de kosten voor het opruimen voor de gemeente.

Bij wie moet ik melden als er iets gevonden wordt?

Nee, dat doet het bedrijf voor jou.

Wat moet ik doen als ik een explosief uit de oorlog vindt?

Als je een mogelijk explosief vindt, moet je hier van afblijven, afstand nemen en 112 bellen. Houd hierbij de drie A’s aan:

  • Afblijven
  • Afstand nemen
  • Alarmeren

Het aanraken van een verdacht object is levensgevaarlijk.

Ben ik verplicht een onderzoek naar onontplofbare oorlogsresten te doen en wat geldt als ik dit niet doe?

Als je in verdacht gebied geen onderzoek laat doen en het werk dat jij laat uitvoeren, veroorzaakt een ontploffing bij een explosief. Dan kun je voor eventuele schade aansprakelijk zijn. Daarnaast mag een aannemer pas aan de slag als deze volgens de Arbeidsomstandighedenwet heeft laten controleren of dit veilig kan.

Ik huur een huis, moet ik dan een onderzoek doen?

Nee, als je een huis huurt hoef je zelf geen onderzoek te doen. Dit doet de eigenaar van de woning. Wil je iets veranderen aan het huis, zoals het bouwen van een uitbouw? Dan moet je sowieso toestemming hebben van je huisbaas.

Ik ben huiseigenaar, hoe weet ik of de vorige eigenaar een onderzoek heeft laten uitvoeren?

Alle erkende bedrijven publiceren hun onderzoeksgebied op de bommenkaart. Hier staat of er op jouw perceel ooit al eens onderzoek is gedaan. Het rapport vraag je dan tegen betaling op bij het desbetreffende bureau.

Kan ik veilig mijn tuin ophogen?

Ja, je kunt veilig je tuin ophogen.

Kan ik een schuur bijplaatsen?

Ja, je kunt een schuur bijplaatsen zolang er niet dieper dan 1,5 meter gegraven hoeft te worden of geheid. Woon je in verdacht gebied en moet er wel dieper dan 1,5 meter worden gegraven of moet er worden geheid? Dan moet je wel eerst onderzoek laten doen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening