Direct naar paginainhoud

Pampushout

Het college heeft op 9 mei 2023 een besluit genomen over het aanhouden van de planvorming voor het ontwikkelen van een woonwijk in Pampushout. Hiermee is formeel besloten om Pampushout deze bestuursperiode niet verder te ontwikkelen.

Wat al in het op 11 juli 2022 bekendgemaakte Coalitieakkoord Almere 2022-2026 te lezen was, is nu ook formeel besloten.

Participatie en communicatie

Pampushout wordt in deze bestuursperiode niet verder ontwikkeld. Dit betekent dat ook de participatie en communicatie hierover stopt. De geplande participatiebijeenkomst van 12 juli 2022 – de presentatie van de drie schetsvarianten voor de ontwikkeling van de woonwijk in Pampushout en de mogelijkheid daarop te reageren – was daarom al direct na publicatie van het coalitieakkoord geannuleerd. De andere mogelijkheden tot meedenken over de planvorming zijn toen ook direct stopgezet in afwachting tot besluitvorming door het college. Nu deze besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt de pagina over Pampushout op stadsgesprekken.almere.nl vanaf maandag 29 mei afgesloten. Het college wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om te reageren op en mee te denken over de plannen voor Pampushout.

Uitstel of afstel?

Met het huidige Coalitieakkoord 2022-2026 en het nu door het college genomen besluit wordt bekrachtigd dat er in de huidige bestuursperiode niet wordt ontwikkeld en wordt de besluitvorming over de toekomst van Pampushout uitgesteld tot een later moment.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening